Facebook Statistics

Nové telefónne kontakty zamestnancov IROP

18-01-2022

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program informuje, že od 8.12.2021 boli zamestnancom IROP zmenené telefónne kontakty na 02/2092 + nová klapka zamestnanca. Zoznam nových klapiek zamestnancov IROP je zverejnený na webovom linku: https://www.mpsr.sk/kontakty-irop/1464-67-1464-15955/


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood