Facebook Statistics
Značka Kvality

Nové vedecké panely EFSA volia svojich predsedov

11-07-2018

Všetkých 10 vedeckých panelov EFSA si zvolilo svojho predsedu a 2 podpredsedov, aby riadili svoju prácu počas nadchádzajúcich 3 rokov. Predsedovia sa taktiež stali členmi Vedeckého výboru EFSA. V septembri na svojom prvom plenárnom zasadnutí budú prebiehať voľby predsedu a podpredsedov Vedeckého výboru EFSA.

Viac informácií nájdete na webovom sídle EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180705


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood