Facebook Statistics
Značka Kvality

Nové verejné konzultácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zamerané na GM mikroorganizmy a rastliny

28-01-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril dve verejné konzultácie súvisiace s vedeckými prácami zameranými na geneticky modifikované organizmy.

Ide o nasledovné práce:

Pripomienky je možné predkladať do 16. marca 2022 prostredníctvom nasledovného linku: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation.