Facebook Statistics
Značka Kvality

Nové verejné konzultácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zamerané na GM mikroorganizmy a rastliny

28-01-2022

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril dve verejné konzultácie súvisiace s vedeckými prácami zameranými na geneticky modifikované organizmy.

Ide o nasledovné práce:

Pripomienky je možné predkladať do 16. marca 2022 prostredníctvom nasledovného linku: https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood