Facebook Statistics
Značka Kvality

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti

24-05-2012

ZÁKON č.342 zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)