Facebook Statistics
Značka Kvality

Nový spoločný rámec v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach

19-01-2017

Spájanie školských programov  

Program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a program na podporu konzumácie mlieka v školách sa nahrádzajú jednotným programom, ktorý sa zavádza nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 s účinnosťou od školského roka 2017/2018.

V tomto jednotnom programe sa stanovuje nový spoločný rámec pre pomoc Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach.

Novým delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/40  a vykonávacím  nariadením Komisie (EÚ) 2017/39 sa  ruší a nahrádza delegované nariadenia Komisie (EÚ) 1047/2014 a (EÚ) 247/2016, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 248/2016 a nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008.

Tieto nariadenia sa však naďalej vzťahujú na program na podporu konzumácie mlieka v školách a program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách na školské roky pred školským rokom 2017/2018 až do ukončenia týchto programov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood