Facebook Statistics

Odborná exkurzia do zahraničia - Českej republiky a Nemecka

17-09-2019

Pozývame Vás na odbornú exkurzia do Českej republiky a Nemecka, ktorá bude prebiehať v dňoch 8. – 11. októbra 2019 v území MAS Český sever a MAS NATURPARK ZITTAUER GEBIRGE. Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

Na účastníkov exkurzie čaká bohatý program ako napríklad prehliadka realizovaných projektov v obci Krásna Lípa, prehliadka miestneho pivovaru Falkenstej, prehliadka hradu Oybin a prehliadka pivovaru Kocour.

Aktivita je určená pre záujemcov z Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť záväzne potvrdiť. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood