Facebook Statistics

Vzdelávacie aktivity

Odborný seminár pre širokú ovocinársku a vinohradnícku verejnosť „Noví škodcovia ovocných druhov a viniča“.

04-03-2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Národným kontaktným bodom SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA  organizujú dňa 22. 3. 2013 v budove Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Botanická 17, 842 13 Bratislava, odborný seminár pre širokú ovocinársku a vinohradnícku verejnosť pod názvom „Noví škodcovia ovocných druhov a viniča“.

Pozvánka s programom sú uvedené v prílohe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)