Facebook Statistics

Ohnisko vtáčej chrípky bolo potvrdené v Chmeľove pri Prešove

13-01-2017

V obci Chmeľov, časť Podhrabina v okrese Prešov bolo potvrdené ďalšie ohnisko HPAI subtypu H5 v Slovenskej republike, je to druhé potvrdené ohnisko u domácej hydiny. Ide o súkromný úžitkový drobnochov na produkciu vajec a mäsa pre vlastnú spotrebu.

Chov, v ktorom bola objavená tzv. vtáčia chrípka, sa nachádzal za domom vo výbehu s oplotením bez ochrany proti voľne žijúcemu vtáctvu. Hydina bola zatváraná na noc do zatepleného ustajňovacieho priestoru. Ochorenie začalo bielymi vodnatými hnačkami  6.1.2017. Prvý úhyn bol zaznamenaný 8.1.2017 v počte 3 ks vo veku 5 rokov. Príjem krmiva a vody bol bez zmeny, kondičný a výživový stav hydiny bol inak veľmi dobrý.

10.1.2017 došlo k úhynu ďalších 5 kusov (1 kura a 4 kohútiky vo veku 10 mesiacov). Chovateľ nahlásil úhyn súkromnému veterinárnemu lekárovi, ktorý toto oznámil na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov. V chove bola v ten istý deň vo večerných  hodinách vykonaná kontrola úradným veterinárnym lekárom a odobrané 2 ks hydiny na laboratórne vyšetrenie.

Vzorky boli dňa 11.1.2017 ráno zaslané do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene (NRL).

Dňa 12.1.2017 bol potvrdený vírus AI subtypu H5. Určovanie patotypu a neuraminidázy zatiaľ prebieha.

Boli vytýčené reštrikčné zóny (ochranné pásmo minimálne 3 km a pásmo dohľadu minimálne 10 km od ohniska) a v súčasnosti RVPS nariaďuje veterinárne opatrenia v ohnisku, a tiež v ochrannom pásme a pásme dohľadu na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood