Facebook Statistics

Okamžitá reakcia ministerstva na aktuálne dianie v Nemecku

26-05-2011

Vo štvrtok 26. mája 2011 o 15:38 bola do európskeho Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed) zaslaná informácia, že Nemecko u dvoch španielskych výrobcov zeleniny (Pepino Bio Frunet S.L.Hort o Fruticola) a jedného nemeckého distribútora (Turan Gastronomie-Service GmBH) zistilo výskyt nebezpečnej baktérie Escherichia Coli (EHEC), ktorá vyvoláva krvácavé hnačky a môže spôsobiť zlyhanie obličiek.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon na dnešnom mimoriadnom brífingu oznámil, že ministerstvo v snahe o zabezpečenie maximálnej ochrany zdravia spotrebiteľov nariadilo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR (ŠVPS), aby okamžite začala s kontrolami a v prípade, že na pultoch predajní inšpektori ŠVPS objavia zeleninu od spomínaných výrobcov, bude nariadené jej okamžité stiahnutie z predaja. „Zároveň bol ministerstvom nariadený zvýšený monitoring na všetku zeleninu,“  dodal minister.
Ďalším opatrením, ktoré bude vykonané v rámci Slovenskej republiky, je preventívna kontrola zeleniny na pultoch domácich predajní. Podľa ministra je problematické presne určiť, aké množstvo dovezenej zeleniny od uvedených výrobcov a distribútora sa momentálne nachádza na našom území, keďže štatistické údaje sú k dispozícii len z januára a februára 2011. Jedným z opatrení ministerstva, ktoré bude napomáhať pri efektívnejšom riešení podobných situácií, bude pripravovaná novela Zákona o potravinách, ktorá by sa mala detailnejšie venovať aj dovozu potravín na územie Slovenskej republiky.

Podľa slov ministra sa táto baktéria nenachádza v zelenine, ale na nej. Ministerstvo preto vyzýva slovenských spotrebiteľov, aby nepodcenili hygienu a dôkladne všetku zeleninu pred konzumáciou umyli.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood