Facebook Statistics
Značka Kvality

Organizačná schéma

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 15. októbra 2022

15-10-2022
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 15. októbra 2022

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júna 2022

01-06-2022
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júna 2022

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. mája 2022

03-05-2022
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. mája 2022

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. apríla 2022

04-04-2022
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. apríla 2022

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. marca 2022

01-03-2022
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. marca 2022

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. januára 2022

01-01-2022
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. januára 2022

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. novembra 2021

02-11-2021
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. novembra 2021

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. augusta 2021

01-08-2021
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. augusta 2021

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júla 2021

01-07-2021
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júla 2021

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. apríla 2021

01-04-2021
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. apríla 2021

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. marca 2021

02-03-2021
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. marca 2021

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 15. januára 2021

14-01-2021
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 15. januára 2021

Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. januára 2021

04-01-2021
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. januára 2021

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood