Facebook Statistics

Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd

16-09-2019

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj organizuje v dňoch 17. a 18. septembra 2019 zahraničnú odbornú exkurziu do regiónu Pienin-Gorcov, Podhalia a Živiecka pod názvom „Oštiepkovou trasou z Podhalia do Sliezskych Beskýd“.

Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, iniciatívy LEADER/CLLD, a inšpiratívnych projektov, a podnikateľských realizácií v témach regionálnych potravín/produktov, vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka. Na účastníkov čaká bohatý program ako napr. návšteva typickej salašníckej koliby v Pieninách alebo prezentácia podnikania na vidieku.

Podrobnejšie informácie nájdete v programe.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood