Facebook Statistics
Značka Kvality

Ovčí hrudkový syr - salašnícky - Zaručená tradičná špecialita

05-11-2010

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 4. novembra 2010 uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2010 z 3. novembra 2010, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít vedeného Európskou komisiou zapisuje názov " Ovčí hrudkový syr - salašnícky " (ZTŠ).
Označením "Zaručená tradičná špecialita" ako aj príslušným symbolom Spoločenstva  sa môže výrobok " Ovčí hrudkový syr - salašnícky" označovať až po uplynutí 20 dní od uverejnia už spomínaného nariadenia.

Slovenská republika má zapísaný už šiesty názov v systéme registrácie EÚ, v tomto prípade ide o zaručenú tradičnú špecialitu.

Okrem už spomínaného Ovčieho hrudkového syra – salašníckeho,má zaregistrované Slovenská republika názvy Skalický trdelník, Slovenskú bryndzu, Slovenský oštiepok a Slovenskú parenicu ako chránené zemepisné označenia a Ovčí salašnícky údený syr ako zaručenú tradičnú špecialitu.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood