Facebook Statistics
Značka Kvality

Ovčí salašnícky údený syr - Zaručená tradičná špecialita

19-10-2010

V Úradnom vestníku Európskej únie bolo dňa 19. októbra 2010 uverejnené Nariadenie Komisie (EÚ) č. 930/2010 z 18. októbra 2010, ktorým sa do Registra zaručených tradičných špecialít vedeného Európskou komisiou zapisuje názov "Ovčí salašnícky údený syr" (ZTŠ).

Označením "Zaručená tradičná špecialita" ako aj príslušným symbolom Spoločenstva  sa môže výrobok "Ovčí salašnícky údený syr" označovať až po uplynutí 20 dní od uverejnia už spomínaného nariadenia.

Slovenská republika má zapísaný piaty názov v systéme registrácie EÚ, v tomto prípade ide o zaručenú tradičnú špecialitu.

Okrem už spomínaného Ovčieho salašníckeho údeného syra, má zaregistrované Slovenská republika názvy Skalický trdelník, Slovenskú bryndzu, Slovenský oštiepok a Slovenskú parenicu ako chránené zemepisné označenia.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood