Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
816931 Hontianske Nemce Krupina 33,44
832928 Litava Krupina 30,84
808318 Čabradský Vrbovok Krupina 50,04 *
808032 Cerovo Krupina 28,74
854506 Sebechleby Krupina 41,23
829498 Krupina Krupina 45,20 *
859397 Súdovce Krupina 27,16
874558 Žibritov Krupina 35,35
812226 Dolný Badín Krupina 21,34
816922 Opatové Moravce Krupina 46,31
818321 Horný Badín Krupina 20,42
860875 Dolné Šipice Krupina 54,88
800457 Báčovce Krupina 46,52
813532 Dudince Krupina 71,39
814083 Dvorníky Krupina 78,71
859389 Sudince Krupina 21,59
862789 Dolné Terany Krupina 74,79
860867 Horné Šipice Krupina 36,92
816957 Rakovec Krupina 34,67
827886 Kozí Vrbovok Krupina 26,72
828246 Kráľovce Krupina 27,26
813559 Merovce Krupina 55,76
855588 Sitnianska Lehôtka Krupina 23,19
812587 Domaníky Krupina 32,03
822001 Jalšovík Krupina 30,15
873136 Zemiansky Vrbovok Krupina 28,72
812871 Drážovce Krupina 43,76
816914 Kostolné Moravce Krupina 47,10
854832 Selce Krupina 20,00
854204 Horné Rykynčice Krupina 55,96 *
862797 Horné Terany Krupina 76,97
812056 Dolné Mladonice Krupina 26,28
865451 Trpín Krupina 30,30
830429 Lackov Krupina 25,23
850977 Radoľa Kysucké Nové Mesto 10,44
844811 Oškerda Kysucké Nové Mesto 21,51
853305 Rudinka Kysucké Nové Mesto 22,54
833126 Lopušné Pažite Kysucké Nové Mesto 19,16
856908 Snežnica Kysucké Nové Mesto 18,84 *
812561 Dolný Vadičov Kysucké Nové Mesto 23,22
853291 Rudina Kysucké Nové Mesto 26,34
853356 Rudinská Kysucké Nové Mesto 24,88 *
807117 Budatínska Lehota Kysucké Nové Mesto 8,76
832987 Lodno Kysucké Nové Mesto 14,94
830381 Kysucký Lieskovec Kysucké Nové Mesto 31,41
830283 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto 72,02 *
849057 Povina Kysucké Nové Mesto 45,06 *
818526 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 31,98 *
839728 Nesluša Kysucké Nové Mesto 31,26 *
843229 Ochodnica Kysucké Nové Mesto 31,32 *
875236 Prostredný Vadičov Kysucké Nové Mesto 82,92
865656 Turá Levice 111,62
872920 Horné Zbrojníky Levice 131,06
802760 Beša Levice 75,85
872261 Zalaba Levice 67,50
835871 Malý Kiar Levice 84,18
865630 Chorvatice Levice 74,50
872911 Dolné Zbrojníky Levice 73,43
862614 Hulvinky Levice 136,93
823015 Kalinčiakovo Levice 84,34
819794 Hronské Kľačany Levice 92,39
845841 Pečenice Levice 32,53
819450 Hrkovce Levice 70,56
817571 Horná Seč Levice 93,48
834238 Lula Levice 112,06 *
854387 Santovka Levice 74,09
819808 Hronské Kosihy Levice 111,73
829811 Kukučínov Levice 99,91
847577 Podlužany Levice 97,88
811769 Dolná Seč Levice 90,49
803855 Bory Levice 42,26
859966 Svodov Levice 180,56 *
813109 Drženice Levice 29,07
808580 Čaka Levice 83,82
847844 Pohronský Ruskov Levice 89,09
835587 Malé Kozmálovce Levice 122,88 *
874311 Dolné Žemberovce Levice 43,05
819701 Čajakovo Levice 66,34
846759 Plášťovce Levice 44,18
874272 Želiezovce Levice 86,79
868949 Horný Ďur Levice 92,43
860603 Malé Šarovce Levice 124,14
862622 Tekovské Lužany Levice 136,28
823121 Kalnica Levice 89,49
829820 Malý Pesek Levice 109,40 *
862690 Horný Tekovský Hrádok Levice 120,12
860620 Veselá Levice 145,83
802778 Jesenské Levice 74,58
815209 Gondovo Levice 102,03
862631 Tekovské Lužianky Levice 120,15
868965 Rohožnica Levice 92,25
865648 Tupá Levice 71,87
868701 Dolné Turovce Levice 64,81
841706 Opatová Levice 100,47
862681 Dolný Tekovský Hrádok Levice 114,11
874337 Žemliare Levice 110,73
863416 Tlmače Levice 73,23
842923 Marušová Levice 80,43
806901 Horné Brhlovce Levice 38,39
868710 Stredné Turovce Levice 59,21


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood