Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836494 Medvecké Levice 111,56
821250 Iňa Levice 73,09
800571 Bajka Levice 168,94 *
868175 Veľké Kozmálovce Levice 67,59
818585 Horša Levice 36,99
802239 Jalakšová Levice 33,19
806897 Dolné Brhlovce Levice 40,49
818437 Horný Pial Levice 97,36
871389 Vyšné nad Hronom Levice 98,49
858501 Starý Hrádok Levice 101,31
835633 Malé Ludince Levice 71,44
829447 Malé Krškany Levice 77,60
814202 Farná Levice 115,54
802247 Kmeťovce Levice 32,03
868213 Veľké Ludince Levice 148,10 *
812137 Dolné Semerovce Levice 92,40 *
816582 Hokovce Levice 75,59
866334 Uhliská Levice 47,80 *
812544 Dolný Pial Levice 156,46 *
860158 Šahy Levice 78,57
812579 Domadice Levice 52,59
843016 Nýrovce Levice 123,46
818275 Horné Turovce Levice 58,73
855448 Trhyňa Levice 72,09
845566 Pastovce Levice 72,19
803448 Bohunice Levice 23,80
855456 Veľký Pesek Levice 76,91
823112 Kalná Levice 96,82
829714 Kubáňovo Levice 65,05
802913 Bielovce Levice 69,44
860611 Veľké Šarovce Levice 117,05
819735 Vozokany nad Hronom Levice 193,12 *
868931 Dolný Ďur Levice 99,07
829901 Kuraľany Levice 85,40
819719 Domaša Levice 169,94 *
854379 Malinovec Levice 43,30
858579 Starý Tekov Levice 75,57
808768 Čankov Levice 78,84
849472 Preseľany nad Ipľom Levice 67,01
818194 Horné Semerovce Levice 74,87
829455 Veľké Krškany Levice 80,70
810614 Horné Devičany Levice 27,63
856053 Slatina Levice 57,20
831646 Levice Levice 89,03
808873 Čata Levice 168,82 *
874248 Mikula Levice 165,10 *
833096 Lontov Levice 89,99
862584 Tehla Levice 90,30
850675 Pukanec Levice 30,03
822868 Jur nad Hronom Levice 99,40
802221 Bátovce Levice 33,76
842931 Nový Tekov Levice 81,71
854158 Rybník Levice 93,91
808571 Čajkov Levice 79,15
816906 Hontianska Vrbica Levice 77,79
827860 Kozárovce Levice 57,09
874329 Horné Žemberovce Levice 39,60
810606 Dolné Devičany Levice 45,31
830178 Keť Levice 119,24
843849 Ondrejovce Levice 104,00
871168 Vyškovce nad Ipľom Levice 71,11
810240 Demandice Levice 90,32
860344 Šalov Levice 56,21
838152 Mochovce Levice 91,33
841722 Tekovská Nová Ves Levice 97,97
863165 Tešmák Levice 71,99
862673 Hontianske Trsťany Levice 40,08
821306 Ipeľské Úľany Levice 102,80
835382 Málaš Levice 111,79
821730 Dolné Jabloňovce Levice 18,75
833002 Lok Levice 116,60
846767 Plavé Vozokany Levice 87,55
839141 Mýtne Ludany Levice 95,35
821748 Horné Jabloňovce Levice 25,14
821373 Ipeľský Sokolec Levice 84,40
854450 Sazdice Levice 94,00 *
839621 Nemešany Levoča 24,06
857777 Spišský Štvrtok Levoča 37,18
821713 Jablonov Levoča 29,30
864021 Torysky Levoča 21,30 *
843709 Oľšavica Levoča 20,96 *
871605 Vyšný Slavkov Levoča 17,46 *
802930 Bijacovce Levoča 22,73
841030 Nižné Repaše Levoča 20,84 *
807028 Brutovce Levoča 19,34
812803 Dravce Levoča 20,86
812625 Domaňovce Levoča 32,03
847887 Poľanovce Levoča 15,45
857726 Spišský Hrhov Levoča 25,14
844225 Ordzovany Levoča 19,71
871435 Vyšné Repaše Levoča 21,56 *
811491 Doľany Levoča 22,95
834009 Lúčka Levoča 12,94 *
807290 Buglovce Levoča 47,06 *
811149 Dlhé Stráže Levoča 23,72
859290 Studenec Levoča 27,63
847879 Korytné Levoča 19,97
815268 Granč-Petrovce Levoča 21,26
815764 Harakovce Levoča 13,26
872458 Závada Levoča 24,03


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood