Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
859494 Suché Michalovce 38,78
818577 Horovce Michalovce 43,43 * *
830666 Lastomír Michalovce 39,12
837075 Stráňany Michalovce 89,74 *
834041 Lúčky Michalovce 32,71
851523 Rakovec nad Ondavou Michalovce 61,66 *
871117 Vysoká nad Uhom Michalovce 49,64
829056 Krišovská Liesková Michalovce 74,22
824844 Klokočov Michalovce 34,04 *
865273 Trnava pri Laborci Michalovce 36,88
873209 Zemplínska Široká Michalovce 85,44 *
815977 Hažín Michalovce 39,45
868256 Veľké Raškovce Michalovce 44,71
836087 Markovce Michalovce 37,87
812757 Drahňov Michalovce 79,26 *
829951 Kusín Michalovce 65,18 *
844322 Oreské Michalovce 51,62
845230 Palín Michalovce 48,54
869970 Vojany Michalovce 33,70
846112 Petrovce nad Laborcom Michalovce 46,07
813451 Dúbravka Michalovce 54,72
868582 Veľké Slemence Michalovce 53,44 *
823228 Kaluža Michalovce 54,36 *
826201 Zemplínske Kopčany Michalovce 36,44
833240 Ložín Michalovce 56,13
804002 Bracovce Michalovce 52,43
814199 Falkušovce Michalovce 42,96
837318 Močarany Michalovce 42,66
856193 Slavkovce Michalovce 38,48
872971 Zbudza Michalovce 39,69
859061 Stretava Michalovce 36,45
835668 Malé Raškovce Michalovce 43,22
815918 Hatalov Michalovce 41,02
821276 Iňačovce Michalovce 85,90 *
839205 Nacina Ves Michalovce 42,08
853593 Ruská Michalovce 53,91
868779 Zalužice Michalovce 93,06 *
858374 Staré Michalovce 42,27
849103 Pozdišovce Michalovce 43,70
836915 Michalovce Michalovce 103,22 *
822850 Jovsa Michalovce 21,06
843067 Oborín Michalovce 57,93
835463 Malčice Michalovce 31,25
802794 Beša Michalovce 45,61
855171 Senné Michalovce 26,84
807231 Budkovce Michalovce 58,36
848646 Poruba pod Vihorlatom Michalovce 32,72
858935 Strážske Michalovce 34,75
843059 Kucany Michalovce 20,55
809497 Čičarovce Michalovce 43,13
868043 Veľké Kapušany Michalovce 54,87
869503 Vinné Michalovce 27,77
845787 Pavlovce nad Uhom Michalovce 57,98
823589 Kapušianske Kľačany Michalovce 52,25
821063 Chvojnica Myjava 11,11
865702 Turá Lúka Myjava 12,06
827975 Krajné Myjava 22,67
858196 Stará Myjava Myjava 27,13
806277 Brestovec Myjava 28,67
826821 Košariská Myjava 35,98 *
807354 Bukovec Myjava 24,74
849901 Priepasné Myjava 34,52 *
821632 Jablonka Myjava 29,42
826693 Kostolné Myjava 47,52 *
870587 Vrbovce Myjava 10,58
806749 Brezová pod Bradlom Myjava 38,82 *
838926 Myjava Myjava 18,16
848590 Poriadie Myjava 27,89
819158 Hrašné Myjava 19,17
847950 Polianka Myjava 48,52 *
853461 Rudník Myjava 28,58
847526 Podkylava Myjava 28,00
861162 Štefanovičová Nitra 109,16
804029 Branč Nitra 117,07
840165 Párovské Háje Nitra 92,70
842311 Nové Sady Nitra 88,11
859630 Svätoplukovo Nitra 89,21
830631 Veľký Lapáš Nitra 82,62
808253 Čab Nitra 91,91
818429 Horný Ohaj Nitra 69,05
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 98,30
814156 Dyčka Nitra 101,36
847275 Mechenice Nitra 46,23
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
862703 Telince Nitra 96,34
869511 Dolný Vinodol Nitra 90,98
819832 Suľany Nitra 95,13
836672 Melek Nitra 124,72
804037 Veľká Ves Nitra 100,08
835749 Malé Zálužie Nitra 84,78
840581 Čechynce Nitra 102,11
812854 Dražovce Nitra 84,81
825743 Kolíňany Nitra 63,47
824054 Klasov Nitra 93,31
822728 Jelšovce Nitra 93,75
847810 Pohranice Nitra 60,11
867691 Veľká Dolina Nitra 107,81
853542 Rumanová Nitra 65,80
845272 Paňa Nitra 107,91
808776 Čápor Nitra 75,54


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood