Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
859494 Suché Michalovce 50,89
818577 Horovce Michalovce 53,54
830666 Lastomír Michalovce 102,95
837075 Stráňany Michalovce 77,85
834041 Lúčky Michalovce 45,75
851523 Rakovec nad Ondavou Michalovce 72,36
871117 Vysoká nad Uhom Michalovce 67,10
829056 Krišovská Liesková Michalovce 73,56
824844 Klokočov Michalovce 34,04 *
865273 Trnava pri Laborci Michalovce 40,00
873209 Zemplínska Široká Michalovce 66,57
815977 Hažín Michalovce 56,62
868256 Veľké Raškovce Michalovce 58,86
836087 Markovce Michalovce 60,72
812757 Drahňov Michalovce 59,52
829951 Kusín Michalovce 65,18 *
844322 Oreské Michalovce 50,30
845230 Palín Michalovce 64,06
869970 Vojany Michalovce 63,89
846112 Petrovce nad Laborcom Michalovce 58,70
813451 Dúbravka Michalovce 67,33
868582 Veľké Slemence Michalovce 30,07
823228 Kaluža Michalovce 54,36 *
826201 Zemplínske Kopčany Michalovce 57,41
833240 Ložín Michalovce 56,24
804002 Bracovce Michalovce 56,60
814199 Falkušovce Michalovce 54,90
837318 Močarany Michalovce 49,88
856193 Slavkovce Michalovce 45,79
872971 Zbudza Michalovce 80,12 *
859061 Stretava Michalovce 52,91
835668 Malé Raškovce Michalovce 68,27
815918 Hatalov Michalovce 43,51
821276 Iňačovce Michalovce 62,52
839205 Nacina Ves Michalovce 41,75
853593 Ruská Michalovce 50,11
868779 Zalužice Michalovce 87,62
858374 Staré Michalovce 50,06
849103 Pozdišovce Michalovce 50,22
836915 Michalovce Michalovce 61,20
822850 Jovsa Michalovce 40,86
843067 Oborín Michalovce 84,51
835463 Malčice Michalovce 46,84
802794 Beša Michalovce 69,26
855171 Senné Michalovce 67,66
807231 Budkovce Michalovce 90,42 *
848646 Poruba pod Vihorlatom Michalovce 39,25
858935 Strážske Michalovce 41,02
843059 Kucany Michalovce 64,58
809497 Čičarovce Michalovce 54,50
868043 Veľké Kapušany Michalovce 53,19
869503 Vinné Michalovce 32,17
845787 Pavlovce nad Uhom Michalovce 36,86
823589 Kapušianske Kľačany Michalovce 47,73
821063 Chvojnica Myjava 24,81
865702 Turá Lúka Myjava 14,74
827975 Krajné Myjava 46,66 *
858196 Stará Myjava Myjava 33,42
806277 Brestovec Myjava 30,46
826821 Košariská Myjava 35,98 *
807354 Bukovec Myjava 32,78 *
849901 Priepasné Myjava 34,52 *
821632 Jablonka Myjava 29,61
826693 Kostolné Myjava 21,65
870587 Vrbovce Myjava 24,24
806749 Brezová pod Bradlom Myjava 19,52
838926 Myjava Myjava 21,87
848590 Poriadie Myjava 28,95
819158 Hrašné Myjava 19,03
847950 Polianka Myjava 28,95
853461 Rudník Myjava 31,14
847526 Podkylava Myjava 49,64 *
861162 Štefanovičová Nitra 120,46
804029 Branč Nitra 134,01
840165 Párovské Háje Nitra 124,28
842311 Nové Sady Nitra 100,42
859630 Svätoplukovo Nitra 78,08
830631 Veľký Lapáš Nitra 95,79
808253 Čab Nitra 101,20
818429 Horný Ohaj Nitra 86,61
834068 Vajka nad Žitavou Nitra 96,90
814156 Dyčka Nitra 108,26
847275 Mechenice Nitra 62,86
812161 Dolné Štitáre Nitra 80,78 *
862703 Telince Nitra 125,41
869511 Dolný Vinodol Nitra 110,85
819832 Suľany Nitra 100,68
836672 Melek Nitra 101,28
804037 Veľká Ves Nitra 131,04
835749 Malé Zálužie Nitra 98,25
840581 Čechynce Nitra 104,38
812854 Dražovce Nitra 84,28
825743 Kolíňany Nitra 68,62
824054 Klasov Nitra 103,85
822728 Jelšovce Nitra 100,59
847810 Pohranice Nitra 72,34
867691 Veľká Dolina Nitra 125,20
853542 Rumanová Nitra 91,17
845272 Paňa Nitra 110,01
808776 Čápor Nitra 79,20


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood