Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802298 Becherov Bardejov 13,02
835447 Malcov Bardejov 6,86
808172 Cigeľka Bardejov 35,04 *
844454 Osikov Bardejov 16,60
829919 Kurima Bardejov 18,74
824925 Kľušov Bardejov 20,00
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
831328 Lenartov Bardejov 5,88
873349 Zlaté Bardejov 13,83
845981 Petrová Bardejov 39,90 *
832979 Livovská Huta Bardejov 5,26
826251 Koprivnica Bardejov 17,52
860506 Šarišské Čierne Bardejov 11,00
871362 Vyšná Voľa Bardejov 11,89
822574 Jedlinka Bardejov 28,00 * *
834149 Lukavica Bardejov 10,01
843695 Oľšavce Bardejov 67,04 *
822167 Janovce Bardejov 9,50
825115 Kochanovce Bardejov 15,43
839493 Nemcovce Bardejov 18,14
830640 Lascov Bardejov 10,48
860638 Šašová Bardejov 10,70
829145 Krivé Bardejov 20,00
827894 Kožany Bardejov 18,75
852759 Rokytov Bardejov 14,00
867349 Vaniškovce Bardejov 16,60
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
801712 Bardejov Bardejov 19,00
815772 Harhaj Bardejov 18,51
807061 Buclovany Bardejov 16,60
871532 Vyšný Kručov Bardejov 18,73
832260 Lipová Bardejov 10,61
820539 Hutka Bardejov 17,06
843806 Ondavka Bardejov 13,60
806871 Brezovka Bardejov 15,00
848654 Porúbka Bardejov 10,43
834173 Venécia Bardejov 6,00
859711 Sveržov Bardejov 12,86
814385 Frička Bardejov 11,34
867373 Varadka Bardejov 15,31
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 12,41
833118 Lopúchov Bardejov 17,03
859311 Stuľany Bardejov 15,24
837521 Mikulášová Bardejov 10,03
826031 Komárov Bardejov 14,88
838276 Mokroluh Bardejov 14,01
818844 Hrabovec Bardejov 15,00
847917 Poliakovce Bardejov 15,00
829757 Kučín Bardejov 21,59
862517 Tarnov Bardejov 14,00
840971 Nižná Voľa Bardejov 37,10 *
851949 Regetovka Bardejov 10,00
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 11,41
813133 Dubinné Bardejov 14,98
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 16,59
806731 Brezov Bardejov 10,00
844420 Ortuťová Bardejov 14,01
800066 Abrahámovce Bardejov 16,60
840882 Nižná Polianka Bardejov 17,81
832961 Livov Bardejov 5,57
804096 Staré Mesto Bratislava I 158,26 *
870293 Vrakuňa Bratislava II 63,60
805343 Trnávka Bratislava II 35,28
805556 Ružinov Bratislava II 33,26
847755 Podunajské Biskupice Bratislava II 67,58
804274 Nivy Bratislava II 158,26 *
804690 Nové Mesto Bratislava III 40,76 *
805700 Vajnory Bratislava III 40,71
805866 Rača Bratislava III 79,60 *
804380 Vinohrady Bratislava III 31,46 *
806099 Dúbravka Bratislava IV 49,52 *
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 85,87
806005 Lamač Bratislava IV 92,74 *
805211 Karlova Ves Bratislava IV 43,80 *
810649 Devínska Nová Ves Bratislava IV 56,65
805301 Devín Bratislava IV 43,80 *
853771 Rusovce Bratislava V 121,51
809985 Čunovo Bratislava V 118,74
804959 Petržalka Bratislava V 107,50
822256 Jarovce Bratislava V 111,39
839591 Nemecká Brezno 28,24
847798 Pohorelá Brezno 25,45
817201 Horná Lehota Brezno 17,59
816019 Heľpa Brezno 28,68 *
872563 Závadka nad Hronom Brezno 11,30
800384 Bacúch Brezno 22,08
819662 Hronec Brezno 61,86 *
806145 Braväcovo Brezno 9,11
855413 Sihla Brezno 29,03
802689 Beňuš Brezno 9,73
849413 Predajná Brezno 31,80 *
844519 Osrblie Brezno 14,14 *
847216 Podbrezová Brezno 34,84 *
833045 Lom nad Rimavicou Brezno 22,82 *
839159 Bystrá Brezno 42,34 *
822213 Jarabá Brezno 34,38 *
867314 Vaľkovňa Brezno 20,50
839175 Mýto pod Ďumbierom Brezno 19,64
851884 Ráztoka Brezno 15,02
862436 Telgárt Brezno 39,12


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood