Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802298 Becherov Bardejov 13,02
835447 Malcov Bardejov 8,14
808172 Cigeľka Bardejov 26,58
844454 Osikov Bardejov 19,59
829919 Kurima Bardejov 25,78
824925 Kľušov Bardejov 17,90
829170 Kríže Bardejov 12,94 *
831328 Lenartov Bardejov 8,17
873349 Zlaté Bardejov 20,00
845981 Petrová Bardejov 39,90 *
832979 Livovská Huta Bardejov 45,54 *
826251 Koprivnica Bardejov 19,28
860506 Šarišské Čierne Bardejov 25,00
871362 Vyšná Voľa Bardejov 15,59
822574 Jedlinka Bardejov 21,30
834149 Lukavica Bardejov 15,63
843695 Oľšavce Bardejov 67,04 *
822167 Janovce Bardejov 14,54
825115 Kochanovce Bardejov 24,23
839493 Nemcovce Bardejov 22,84
830640 Lascov Bardejov 10,70
860638 Šašová Bardejov 15,63
829145 Krivé Bardejov 20,00
827894 Kožany Bardejov 22,30
852759 Rokytov Bardejov 20,00
867349 Vaniškovce Bardejov 19,25
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
801712 Bardejov Bardejov 18,26
815772 Harhaj Bardejov 19,01
807061 Buclovany Bardejov 18,39
871532 Vyšný Kručov Bardejov 20,28
832260 Lipová Bardejov 17,49
820539 Hutka Bardejov 26,48 *
843806 Ondavka Bardejov 13,60
806871 Brezovka Bardejov 15,00
848654 Porúbka Bardejov 16,99
834173 Venécia Bardejov 6,01
859711 Sveržov Bardejov 20,00
814385 Frička Bardejov 36,96 *
867373 Varadka Bardejov 13,60
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 15,99
833118 Lopúchov Bardejov 16,95
859311 Stuľany Bardejov 17,16
837521 Mikulášová Bardejov 21,85
826031 Komárov Bardejov 15,00
838276 Mokroluh Bardejov 20,00
818844 Hrabovec Bardejov 16,26
847917 Poliakovce Bardejov 15,00
829757 Kučín Bardejov 25,33
862517 Tarnov Bardejov 20,00
840971 Nižná Voľa Bardejov 37,10 *
851949 Regetovka Bardejov 10,00
802077 Bardejovská Nová Ves Bardejov 14,62
813133 Dubinné Bardejov 15,00
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 19,12
806731 Brezov Bardejov 14,26
844420 Ortuťová Bardejov 15,44
800066 Abrahámovce Bardejov 18,72
840882 Nižná Polianka Bardejov 39,96 *
832961 Livov Bardejov 6,00
804096 Staré Mesto Bratislava I 158,26 *
870293 Vrakuňa Bratislava II 82,00
805343 Trnávka Bratislava II 37,77
805556 Ružinov Bratislava II 136,88 *
847755 Podunajské Biskupice Bratislava II 71,26
804274 Nivy Bratislava II 158,26 *
804690 Nové Mesto Bratislava III 40,76 *
805700 Vajnory Bratislava III 43,08
805866 Rača Bratislava III 79,60 *
804380 Vinohrady Bratislava III 31,46 *
806099 Dúbravka Bratislava IV 49,52 *
871796 Záhorská Bystrica Bratislava IV 50,77
806005 Lamač Bratislava IV 92,74 *
805211 Karlova Ves Bratislava IV 43,80 *
810649 Devínska Nová Ves Bratislava IV 59,13
805301 Devín Bratislava IV 43,80 *
853771 Rusovce Bratislava V 121,69
809985 Čunovo Bratislava V 119,32
804959 Petržalka Bratislava V 107,40
822256 Jarovce Bratislava V 113,59
839591 Nemecká Brezno 45,27
847798 Pohorelá Brezno 26,74
817201 Horná Lehota Brezno 22,80
816019 Heľpa Brezno 28,68 *
872563 Závadka nad Hronom Brezno 15,77
800384 Bacúch Brezno 34,08
819662 Hronec Brezno 61,86 *
806145 Braväcovo Brezno 15,31
855413 Sihla Brezno 41,35
802689 Beňuš Brezno 15,14
849413 Predajná Brezno 28,20
844519 Osrblie Brezno 14,14 *
847216 Podbrezová Brezno 34,84 *
833045 Lom nad Rimavicou Brezno 28,92
839159 Bystrá Brezno 43,05
822213 Jarabá Brezno 34,38 *
867314 Vaľkovňa Brezno 12,94 *
839175 Mýto pod Ďumbierom Brezno 17,03
851884 Ráztoka Brezno 15,72
862436 Telgárt Brezno 43,48


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood