Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
812722 Drábsko Brezno 20,96 *
811572 Dolná Lehota Brezno 42,74 *
847828 Pohronská Polhora Brezno 22,36 *
866792 Valaská Brezno 34,84 *
809713 Čierny Balog Brezno 10,71
836907 Michalová Brezno 34,38 *
861871 Šumiac Brezno 19,60
806528 Brezno Brezno 20,04
848051 Polomka Brezno 13,64
822302 Jasenie Brezno 32,32 *
846121 Petrovice Bytča 10,64
825506 Kolárovice Bytča 25,62 *
859583 Súľov-Hradná Bytča 5,95
827746 Kotešová Bytča 70,10 *
807745 Veľká Bytča Bytča 22,90
849421 Predmier Bytča 14,53
836141 Maršová Bytča 10,19
818836 Hrabové Bytča 39,22 *
820598 Hvozdnica Bytča 46,72 *
807711 Hliník nad Váhom Bytča 85,30 *
861324 Štiavnik Bytča 34,38 *
816183 Hlboké nad Váhom Bytča 26,28 *
850420 Pšurnovice Bytča 25,48 *
846147 Setechov Bytča 57,54 *
807737 Mikšová Bytča 53,96 *
821772 Jablonové Bytča 27,48 *
807729 Malá Bytča Bytča 24,76
868540 Veľké Rovné Bytča 44,20 *
850357 Prusy Bánovce nad Bebravou 103,76
866385 Látkovce Bánovce nad Bebravou 175,38 *
828432 Krásna Ves Bánovce nad Bebravou 35,70 *
860972 Šišov Bánovce nad Bebravou 57,51
856096 Slatinka nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 8,94
810673 Dežerice Bánovce nad Bebravou 61,36
836796 Miezgovce Bánovce nad Bebravou 23,01
834360 Ľutov Bánovce nad Bebravou 134,42 *
818046 Horné Naštice Bánovce nad Bebravou 20,11
867993 Veľké Hoste Bánovce nad Bebravou 52,00
813222 Dubnička Bánovce nad Bebravou 101,78
835021 Malá Hradná Bánovce nad Bebravou 61,80 *
806722 Brezolupy Bánovce nad Bebravou 58,58
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 15,64
849332 Pravotice Bánovce nad Bebravou 70,56
811955 Dolné Držkovce Bánovce nad Bebravou 45,25
808202 Cimenná Bánovce nad Bebravou 26,12
868001 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou 58,48
845833 Pečeňany Bánovce nad Bebravou 52,73
835510 Malé Hoste Bánovce nad Bebravou 43,65
839426 Nedašovce Bánovce nad Bebravou 59,86
874981 Radiša Bánovce nad Bebravou 11,43
835528 Malé Chlievany Bánovce nad Bebravou 105,32
815471 Haláčovce Bánovce nad Bebravou 57,88
815489 Otrhánky Bánovce nad Bebravou 62,11
812072 Dolné Naštice Bánovce nad Bebravou 77,51
818135 Horné Ozorovce Bánovce nad Bebravou 49,79
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,46
847852 Pochabany Bánovce nad Bebravou 45,50
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 40,43
821047 Chudá Lehota Bánovce nad Bebravou 52,15
863203 Timoradza Bánovce nad Bebravou 61,92
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 8,52
854140 Rybany Bánovce nad Bebravou 61,13
866393 Uhrovec Bánovce nad Bebravou 25,55
856070 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 18,44
813966 Dvorec Bánovce nad Bebravou 44,26
802981 Biskupice Bánovce nad Bebravou 63,76
803677 Borčany Bánovce nad Bebravou 56,32
853704 Ruskovce Bánovce nad Bebravou 93,92 *
873501 Zlatníky Bánovce nad Bebravou 22,31
829692 Kšinná Bánovce nad Bebravou 7,89
831981 Libichava Bánovce nad Bebravou 58,28
872482 Závada pod Čiernym vrchom Bánovce nad Bebravou 3,77
864170 Trebichava Bánovce nad Bebravou 6,46
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 6,55
817864 Horné Držkovce Bánovce nad Bebravou 28,60
810681 Vlčkovo Bánovce nad Bebravou 37,94
843776 Omastiná Bánovce nad Bebravou 5,38
800805 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 45,62
847585 Podlužany Bánovce nad Bebravou 110,49
866407 Uhrovské Podhradie Bánovce nad Bebravou 5,09
818453 Horný Tisovník Detva 30,60 *
819298 Hriňová Detva 23,90 *
810363 Detva Detva 37,24 *
830747 Látky Detva 36,46
869350 Vígľaš Detva 19,73
847500 Podkriváň Detva 34,44 *
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 41,42 *
857971 Stará Huta Detva 41,42 *
813478 Dúbravy Detva 37,05
810550 Detvianska Huta Detva 14,54
829099 Kriváň Detva 52,18 *
858757 Stožok Detva 61,80 *
812552 Dolný Tisovník Detva 87,42 *
856142 Slatinské Lazy Detva 38,84
824437 Klokoč Detva 33,72 *
829081 Korytárky Detva 49,44 *
802671 Beňova Lehota Dolný Kubín 20,39
812455 Kubínska Hoľa Dolný Kubín 55,96 *
812315 Dolný Kubín Dolný Kubín 36,30
812331 Veľký Bysterec Dolný Kubín 24,16


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood