Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836664 Melčice Trenčín 31,70 * *
873551 Zlatovce Trenčín 24,74
845990 Petrova Lehota Trenčín 14,26
829722 Kubrá Trenčín 33,67
864668 Trenčianske Biskupice Trenčín 44,81
839663 Bošianska Neporadza Trenčín 52,30 *
872431 Trenčianska Závada Trenčín 29,58
839671 Rožňová Neporadza Trenčín 25,88
817856 Horňany Trenčín 50,84
829731 Kubrica Trenčín 25,00
824879 Kľúčové Trenčín 43,36
811173 Dobrá Trenčín 33,27
852929 Rozvadze Trenčín 15,62
864421 Trenčianske Mitice Trenčín 56,02
843865 Opatová Trenčín 33,60
867942 Veľké Bierovce Trenčín 52,59
838608 Dolné Motešice Trenčín 25,10
866415 Újazd Trenčín 73,54 *
845957 Peťovka Trenčín 12,94 *
843873 Opatovce Trenčín 59,73
821471 Ivanovce Trenčín 45,11 * *
855782 Skalská Nová Ves Trenčín 62,00 *
872598 Orechové Trenčín 56,76 *
872300 Zamarovce Trenčín 20,06
826669 Kostolná-Záriečie Trenčín 28,65
803201 Bobotská Lehota Trenčín 57,53
864391 Trenčianska Turná Trenčín 31,33
861782 Štvrtok Trenčín 55,10
864528 Trenčín Trenčín 34,47
873527 Hanzlíková Trenčín 73,28 *
815586 Hámre Trenčín 29,47
835684 Malé Stankovce Trenčín 16,20
818861 Hrabovka Trenčín 13,11
854735 Sedličná Trenčín 18,65
869881 Vlčkovce Trnava 129,20
872997 Zeleneč Trnava 112,60
823643 Kátlovce Trnava 77,77
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 75,43
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 122,91
860735 Šelpice Trnava 67,53
811963 Dolné Dubové Trnava 95,97
827690 Košolná Trnava 64,14
817180 Horná Krupá Trnava 54,90
810878 Dlhá Trnava 51,97
822230 Jarná Trnava 91,94
864790 Trnava Trnava 83,99
839256 Naháč Trnava 38,94
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
865559 Trstín Trnava 58,41
811548 Dolná Krupá Trnava 70,16
856771 Smolenice Trnava 52,95
807303 Buková Trnava 16,60
833142 Lošonec Trnava 28,79
808130 Cífer Trnava 93,19
861049 Špačince Trnava 85,70
818097 Horné Orešany Trnava 83,97
810223 Dechtice Trnava 47,82
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 107,02
834726 Majcichov Trnava 128,02 * *
803588 Boleráz Trnava 97,93
812099 Dolné Orešany Trnava 43,99
807109 Bučany Trnava 67,68
819476 Hrnčiarovce Trnava 92,02
835960 Malženice Trnava 77,16
853798 Ružindol Trnava 59,06
859435 Suchá nad Parnou Trnava 84,41
869961 Voderady Trnava 101,61
872580 Zavar Trnava 96,12
822400 Bohunice Trnava 57,98
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 125,39
838071 Modranka Trnava 123,63
844926 Pác Trnava 94,92
873918 Zvončín Trnava 79,55
802972 Bíňovce Trnava 73,13
845698 Pavlice Trnava 102,90
822418 Jaslovce Trnava 59,38
851116 Radošovce Trnava 78,09
817872 Horné Dubové Trnava 63,08
803596 Klčovany Trnava 141,80
806251 Veľké Brestovany Trnava 80,91
833185 Dolné Lovčice Trnava 68,96
803740 Borová Trnava 44,06
833193 Horné Lovčice Trnava 78,44
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 112,96
802921 Biely Kostol Trnava 119,79
844977 Paderovce Trnava 79,26
862266 Valtov Šúr Trnava 96,79
867462 Varov Šúr Trnava 120,83
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 89,91
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 34,85
806242 Malé Brestovany Trnava 78,53
844004 Opoj Trnava 127,92
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 48,55
803316 Kevice Turčianske Teplice 34,12
813982 Dvorec nad Turcom Turčianske Teplice 60,66 *
832073 Liešno Turčianske Teplice 26,93
821411 Ivančiná Turčianske Teplice 35,27
803669 Borcová Turčianske Teplice 30,59
838560 Moškovec Turčianske Teplice 39,02
822973 Kaľamenová Turčianske Teplice 29,28


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood