Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836664 Melčice Trenčín 34,62
873551 Zlatovce Trenčín 22,30
845990 Petrova Lehota Trenčín 14,38
829722 Kubrá Trenčín 36,07
864668 Trenčianske Biskupice Trenčín 37,13
839663 Bošianska Neporadza Trenčín 46,31
872431 Trenčianska Závada Trenčín 51,50 *
839671 Rožňová Neporadza Trenčín 58,95
817856 Horňany Trenčín 61,54
829731 Kubrica Trenčín 91,54 *
824879 Kľúčové Trenčín 42,84
811173 Dobrá Trenčín 38,46
852929 Rozvadze Trenčín 12,68
864421 Trenčianske Mitice Trenčín 54,56
843865 Opatová Trenčín 38,17
867942 Veľké Bierovce Trenčín 56,01
838608 Dolné Motešice Trenčín 45,25
866415 Újazd Trenčín 14,64
845957 Peťovka Trenčín 12,94 *
843873 Opatovce Trenčín 52,97
821471 Ivanovce Trenčín 48,88
855782 Skalská Nová Ves Trenčín 10,67
872598 Orechové Trenčín 20,53
872300 Zamarovce Trenčín 17,04
826669 Kostolná-Záriečie Trenčín 35,95
803201 Bobotská Lehota Trenčín 62,43
864391 Trenčianska Turná Trenčín 32,65
861782 Štvrtok Trenčín 43,42
864528 Trenčín Trenčín 33,44
873527 Hanzlíková Trenčín 7,67
815586 Hámre Trenčín 32,43
835684 Malé Stankovce Trenčín 15,01
818861 Hrabovka Trenčín 19,32
854735 Sedličná Trenčín 23,38
869881 Vlčkovce Trnava 139,00
872997 Zeleneč Trnava 124,28
823643 Kátlovce Trnava 80,52
803421 Bohdanovce nad Trnavou Trnava 80,62
829218 Križovany nad Dudváhom Trnava 128,30
860735 Šelpice Trnava 72,40
811963 Dolné Dubové Trnava 100,47
827690 Košolná Trnava 72,65
817180 Horná Krupá Trnava 73,67
810878 Dlhá Trnava 49,16
822230 Jarná Trnava 111,83
864790 Trnava Trnava 131,86
839256 Naháč Trnava 62,65
811220 Dobrá Voda Trnava 59,28 *
865559 Trstín Trnava 83,20
811548 Dolná Krupá Trnava 82,00
856771 Smolenice Trnava 64,70
807303 Buková Trnava 14,15
833142 Lošonec Trnava 51,65
808130 Cífer Trnava 111,17
861049 Špačince Trnava 108,69
818097 Horné Orešany Trnava 93,87
810223 Dechtice Trnava 48,53
856541 Slovenská Nová Ves Trnava 133,13
834726 Majcichov Trnava 135,38
803588 Boleráz Trnava 109,98
812099 Dolné Orešany Trnava 52,50
807109 Bučany Trnava 78,64
819476 Hrnčiarovce Trnava 118,52
835960 Malženice Trnava 96,92
853798 Ružindol Trnava 68,92
859435 Suchá nad Parnou Trnava 84,69
869961 Voderady Trnava 116,00
872580 Zavar Trnava 92,38
822400 Bohunice Trnava 77,83
862282 Zemianske Šúrovce Trnava 164,56 *
838071 Modranka Trnava 130,38
844926 Pác Trnava 105,19
873918 Zvončín Trnava 92,98
802972 Bíňovce Trnava 79,39
845698 Pavlice Trnava 118,17
822418 Jaslovce Trnava 83,18
851116 Radošovce Trnava 81,18
817872 Horné Dubové Trnava 81,61
803596 Klčovany Trnava 114,64
806251 Veľké Brestovany Trnava 86,37
833185 Dolné Lovčice Trnava 82,74
803740 Borová Trnava 60,36
833193 Horné Lovčice Trnava 81,86
862274 Veľké Šúrovce I Trnava 116,42
802921 Biely Kostol Trnava 111,92
844977 Paderovce Trnava 79,69
862266 Valtov Šúr Trnava 112,77
867462 Varov Šúr Trnava 110,34
862291 Veľké Šúrovce II Trnava 105,41
856789 Smolenická Nová Ves Trnava 52,64
806242 Malé Brestovany Trnava 83,78
844004 Opoj Trnava 128,00
865877 Turčianske Teplice Turčianske Teplice 50,43
803316 Kevice Turčianske Teplice 39,90
813982 Dvorec nad Turcom Turčianske Teplice 54,85
832073 Liešno Turčianske Teplice 51,32
821411 Ivančiná Turčianske Teplice 42,03
803669 Borcová Turčianske Teplice 40,85
838560 Moškovec Turčianske Teplice 39,93
822973 Kaľamenová Turčianske Teplice 44,55


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood