Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803308 Bodorová Turčianske Teplice 42,06
809951 Čremošné Turčianske Teplice 17,64
868922 Veľký Čepčín Turčianske Teplice 22,08
843822 Ondrašová Turčianske Teplice 35,27
800091 Abramová Turčianske Teplice 40,62
853526 Rudno Turčianske Teplice 10,00
822566 Jazernica Turčianske Teplice 38,58
810746 Diviaky Turčianske Teplice 40,17
815381 Háj Turčianske Teplice 31,96
807222 Budiš Turčianske Teplice 40,08 *
806935 Brieštie Turčianske Teplice 36,79
851582 Rakša Turčianske Teplice 28,68
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 6,51
811874 Dolná Štubňa Turčianske Teplice 43,22
822396 Jasenovo Turčianske Teplice 18,10
856649 Slovenské Pravno Turčianske Teplice 32,96
803146 Blažovce Turčianske Teplice 50,18 *
813362 Dubové Turčianske Teplice 28,36
865923 Turčiansky Michal Turčianske Teplice 34,12
835846 Malý Čepčín Turčianske Teplice 40,26
847909 Polerieka Turčianske Teplice 34,17
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 6,66
838578 Mošovce Turčianske Teplice 32,40
855863 Sklené Turčianske Teplice 12,21
817708 Horná Štubňa Turčianske Teplice 39,10 *
832022 Liesek Tvrdošín 37,16 *
815322 Habovka Tvrdošín 10,00
950106 Tichá dolina Tvrdošín 40,02 *
866563 Ústie nad Priehradou Tvrdošín 32,18 *
844195 Oravský Biely Potok Tvrdošín 31,26 *
840777 Nižná Tvrdošín 13,08
859401 Suchá Hora Tvrdošín 22,00
869694 Oravice Tvrdošín 28,00 *
866181 Tvrdošín Tvrdošín 16,60
847101 Podbiel Tvrdošín 13,34
806838 Brezovica Tvrdošín 40,02 *
861103 Horný Štefanov Tvrdošín 16,60
869708 Vitanová Tvrdošín 35,00
816159 Hladovka Tvrdošín 26,22
871648 Zábiedovo Tvrdošín 15,26 *
828386 Krásna Hôrka Tvrdošín 15,26
809870 Čimhová Tvrdošín 35,00
866580 Osada Tvrdošín 12,94 *
873004 Zemianska Dedina Tvrdošín 12,43
873659 Zuberec Tvrdošín 10,05
866172 Medvedie pri Tvrdošíne Tvrdošín 33,98 *
861090 Dolný Štefanov Tvrdošín 16,81
866571 Oravské Hámre Tvrdošín 32,18 *
865478 Trstená Tvrdošín 26,48 *
869295 Vieska Veľký Krtíš 43,91
834963 Malá Čalomija Veľký Krtíš 72,00
835757 Malé Zlievce Veľký Krtíš 37,46
817597 Horná Strehová Veľký Krtíš 33,45
854522 Sečianky Veľký Krtíš 77,28
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 92,22
841927 Nová Ves Veľký Krtíš 58,52
867641 Veľká Čalomija Veľký Krtíš 65,85
823945 Kiarov Veľký Krtíš 40,70
849324 Pravica Veľký Krtíš 46,95
854786 Seľany Veľký Krtíš 54,49
856606 Slovenské Kľačany Veľký Krtíš 37,84
843903 Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš 87,16 *
821012 Chrťany Veľký Krtíš 31,28
867918 Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš 76,60
864323 Trebušovce Veľký Krtíš 54,98
872440 Závada Veľký Krtíš 36,51
818143 Horné Plachtince Veľký Krtíš 33,05
807010 Brusník Veľký Krtíš 16,69
848786 Žihľava Veľký Krtíš 29,24
835889 Malý Krtíš Veľký Krtíš 61,96
873608 Zombor Veľký Krtíš 29,19
823473 Kamenné Kosihy Veľký Krtíš 46,60
813931 Ďurkovce Veľký Krtíš 30,03
815152 Glabušovce Veľký Krtíš 25,51
849723 Príboj Veľký Krtíš 24,68 *
820946 Chrastince Veľký Krtíš 54,52
854816 Selce Veľký Krtíš 30,71
802212 Bátorová Veľký Krtíš 92,20 *
831395 Lesenice Veľký Krtíš 82,66
868612 Veľké Straciny Veľký Krtíš 35,37
809365 Červeňany Veľký Krtíš 87,42 *
826570 Kosihy nad Ipľom Veľký Krtíš 82,98
835692 Malé Straciny Veľký Krtíš 24,03
860913 Širákov Veľký Krtíš 39,37
824135 Kleňany Veľký Krtíš 68,96 *
811513 Dolinka Veľký Krtíš 76,99
856592 Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš 73,88
855839 Sklabiná Veľký Krtíš 59,81
812111 Dolné Plachtince Veľký Krtíš 65,13
843687 Olováry Veľký Krtíš 25,03
849634 Dolné Príbelce Veľký Krtíš 59,12
869058 Veľký Krtíš Veľký Krtíš 56,89
808971 Čebovce Veľký Krtíš 39,96
868833 Veľké Zlievce Veľký Krtíš 34,86
859478 Sucháň Veľký Krtíš 18,07
871770 Záhorce Veľký Krtíš 73,46
874302 Želovce Veľký Krtíš 54,76
821292 Ipeľské Predmostie Veľký Krtíš 78,80 *
838128 Modrý Kameň Veľký Krtíš 47,98 *
826561 Kosihovce Veľký Krtíš 32,63


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood