Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
803308 Bodorová Turčianske Teplice 51,24 *
809951 Čremošné Turčianske Teplice 15,77
868922 Veľký Čepčín Turčianske Teplice 47,45
843822 Ondrašová Turčianske Teplice 39,77
800091 Abramová Turčianske Teplice 44,54
853526 Rudno Turčianske Teplice 40,02
822566 Jazernica Turčianske Teplice 41,01
810746 Diviaky Turčianske Teplice 50,56
815381 Háj Turčianske Teplice 34,87
807222 Budiš Turčianske Teplice 39,33
806935 Brieštie Turčianske Teplice 39,79
851582 Rakša Turčianske Teplice 44,33
865826 Dolný Turček Turčianske Teplice 12,94 *
811874 Dolná Štubňa Turčianske Teplice 44,12
822396 Jasenovo Turčianske Teplice 40,66
856649 Slovenské Pravno Turčianske Teplice 40,82
803146 Blažovce Turčianske Teplice 40,24
813362 Dubové Turčianske Teplice 46,47
865923 Turčiansky Michal Turčianske Teplice 27,22 *
835846 Malý Čepčín Turčianske Teplice 44,59
847909 Polerieka Turčianske Teplice 39,54
865834 Horný Turček Turčianske Teplice 39,10 *
838578 Mošovce Turčianske Teplice 44,24
855863 Sklené Turčianske Teplice 38,42 *
817708 Horná Štubňa Turčianske Teplice 39,10 *
832022 Liesek Tvrdošín 37,16 *
815322 Habovka Tvrdošín 10,00
950106 Tichá dolina Tvrdošín 40,02 *
866563 Ústie nad Priehradou Tvrdošín 9,08
844195 Oravský Biely Potok Tvrdošín 31,26 *
840777 Nižná Tvrdošín 13,41
859401 Suchá Hora Tvrdošín 22,00
869694 Oravice Tvrdošín 28,00 *
866181 Tvrdošín Tvrdošín 25,00
847101 Podbiel Tvrdošín 14,01
806838 Brezovica Tvrdošín 8,20
861103 Horný Štefanov Tvrdošín 24,87
869708 Vitanová Tvrdošín 28,00 *
816159 Hladovka Tvrdošín 25,38
871648 Zábiedovo Tvrdošín 6,28
828386 Krásna Hôrka Tvrdošín 16,96
809870 Čimhová Tvrdošín 36,90 *
866580 Osada Tvrdošín 10,51
873004 Zemianska Dedina Tvrdošín 13,03
873659 Zuberec Tvrdošín 10,00
866172 Medvedie pri Tvrdošíne Tvrdošín 33,98 *
861090 Dolný Štefanov Tvrdošín 25,00
866571 Oravské Hámre Tvrdošín 7,71
865478 Trstená Tvrdošín 15,00
869295 Vieska Veľký Krtíš 44,80
834963 Malá Čalomija Veľký Krtíš 79,97
835757 Malé Zlievce Veľký Krtíš 54,36
817597 Horná Strehová Veľký Krtíš 51,21
854522 Sečianky Veľký Krtíš 75,01
800635 Balog nad Ipľom Veľký Krtíš 83,62
841927 Nová Ves Veľký Krtíš 65,06
867641 Veľká Čalomija Veľký Krtíš 84,55
823945 Kiarov Veľký Krtíš 46,43
849324 Pravica Veľký Krtíš 39,42 *
854786 Seľany Veľký Krtíš 87,91
856606 Slovenské Kľačany Veľký Krtíš 44,98
843903 Opatovská Nová Ves Veľký Krtíš 130,97
821012 Chrťany Veľký Krtíš 44,18
867918 Veľká Ves nad Ipľom Veľký Krtíš 72,35
864323 Trebušovce Veľký Krtíš 57,45
872440 Závada Veľký Krtíš 45,11
818143 Horné Plachtince Veľký Krtíš 40,70
807010 Brusník Veľký Krtíš 44,66
848786 Žihľava Veľký Krtíš 38,33
835889 Malý Krtíš Veľký Krtíš 70,51
873608 Zombor Veľký Krtíš 28,59
823473 Kamenné Kosihy Veľký Krtíš 50,97
813931 Ďurkovce Veľký Krtíš 30,67
815152 Glabušovce Veľký Krtíš 25,73
849723 Príboj Veľký Krtíš 24,68 *
820946 Chrastince Veľký Krtíš 79,98
854816 Selce Veľký Krtíš 52,01
802212 Bátorová Veľký Krtíš 124,57
831395 Lesenice Veľký Krtíš 128,34
868612 Veľké Straciny Veľký Krtíš 57,67
809365 Červeňany Veľký Krtíš 87,42 *
826570 Kosihy nad Ipľom Veľký Krtíš 67,57
835692 Malé Straciny Veľký Krtíš 29,30
860913 Širákov Veľký Krtíš 35,79
824135 Kleňany Veľký Krtíš 57,05
811513 Dolinka Veľký Krtíš 73,94
856592 Slovenské Ďarmoty Veľký Krtíš 125,70
855839 Sklabiná Veľký Krtíš 73,26
812111 Dolné Plachtince Veľký Krtíš 70,47
843687 Olováry Veľký Krtíš 25,31
849634 Dolné Príbelce Veľký Krtíš 60,22
869058 Veľký Krtíš Veľký Krtíš 65,85
808971 Čebovce Veľký Krtíš 53,38
868833 Veľké Zlievce Veľký Krtíš 41,74
859478 Sucháň Veľký Krtíš 25,10
871770 Záhorce Veľký Krtíš 73,28
874302 Želovce Veľký Krtíš 63,11
821292 Ipeľské Predmostie Veľký Krtíš 58,41
838128 Modrý Kameň Veľký Krtíš 61,08
826561 Kosihovce Veľký Krtíš 43,95


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood