Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
870633 Vrícko Martin 39,82
870650 Vrútky Martin 20,98
870641 Vršatské Podhradie Ilava 10,86
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 36,39
870790 Vydrany Dunajská Streda 156,78
836630 Vydraň Medzilaborce 15,32
870811 Vydrná Púchov 4,36
870820 Vydrník Poprad 25,67
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
870919 Vysoká Sabinov 18,72 *
870901 Vysoká Banská Štiavnica 44,94 *
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 25,74 *
871117 Vysoká nad Uhom Michalovce 67,10
871133 Vysoká pri Morave Malacky 52,67
870897 Vysočany Bánovce nad Bebravou 64,65
840696 Vyšehradné Prievidza 12,26
871141 Vyškovce Stropkov 29,20
871168 Vyškovce nad Ipľom Levice 95,03
871184 Vyšná Boca Liptovský Mikuláš 40,48 *
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 38,77
871206 Vyšná Jablonka Humenné 32,78 *
871214 Vyšná Jedľová Svidník 70,66
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 30,97
871249 Vyšná Olšava Stropkov 23,07
871257 Vyšná Pisaná Svidník 18,26
871265 Vyšná Pokoradz Rimavská Sobota 83,42
871273 Vyšná Polianka Bardejov 13,60
871290 Vyšná Rybnica Sobrance 45,47
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,94
871311 Vyšná Slaná Rožňava 16,56
871362 Vyšná Voľa Bardejov 15,59
871346 Vyšná Šebastová Prešov 25,73
871354 Vyšná Šuňava Poprad 31,32 *
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
871401 Vyšné Nemecké Sobrance 40,19
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
871419 Vyšné Raslavice Bardejov 19,12
871427 Vyšné Remety Sobrance 38,98
871435 Vyšné Repaše Levoča 36,40
871451 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 23,56 *
856681 Vyšné Slovinky Spišská Nová Ves 7,66
871478 Vyšné Valice Rimavská Sobota 44,89
871389 Vyšné nad Hronom Levice 113,90
868892 Vyšný Blh Rimavská Sobota 49,54
865800 Vyšný Hrabovec Stropkov 21,00
871508 Vyšný Hrušov Humenné 19,40
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 30,08
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,83
871524 Vyšný Komárnik Svidník 28,00
871532 Vyšný Kručov Bardejov 20,28
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 42,68
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,37
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 19,84 *
871575 Vyšný Mirošov Svidník 22,94
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 71,16 *
871583 Vyšný Orlík Svidník 44,11
871591 Vyšný Skálnik Rimavská Sobota 64,09
871605 Vyšný Slavkov Levoča 25,00
871613 Vyšný Tvarožec Bardejov 15,99
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 39,64
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 29,04
866709 Váhovce Galanta 152,45
867365 Vápeník Svidník 13,94 *
825671 Vážsky klin Komárno 160,78 *
857360 Véč Trebišov 84,76 *
869350 Vígľaš Detva 54,50 *
869431 Vígľašská Huta-Kalinka Detva 24,94
869759 Vítkovce Spišská Nová Ves 34,73
869724 Víťaz Prešov 16,05
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
870765 Výborná Kežmarok 42,04
870862 Východná Liptovský Mikuláš 27,19
870871 Výrava Medzilaborce 28,24
819841 Výčapky Nitra 95,93
870781 Výčapy-Opatovce Nitra 118,94
867543 Včelince Rimavská Sobota 56,72
871702 Včeláre Košice - okolie 39,65
871851 Zacharovce Rimavská Sobota 33,41
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
872261 Zalaba Levice 73,11
868779 Zalužice Michalovce 87,62
872300 Zamarovce Trenčín 17,04
872393 Zatín Trebišov 35,99
872580 Zavar Trnava 92,38
872831 Zbehy Nitra 78,47
872822 Zbehňov Trebišov 79,00 *
872849 Zboj Snina 9,56
872857 Zbojné Medzilaborce 20,17
872873 Zbora Púchov 13,30
872881 Zborov Bardejov 17,30
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
872946 Zbudská Belá Medzilaborce 38,83
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
872962 Zbudský Rokytov Humenné 23,45
872971 Zbudza Michalovce 80,12 *
872989 Zbyňov Žilina 29,71
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
872997 Zeleneč Trnava 124,28
848107 Zelené Poltár 38,53


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood