Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
859001 Stredné Plachtince Veľký Krtíš 47,83
811785 Dolná Strehová Veľký Krtíš 41,21
819883 Hrušov Veľký Krtíš 31,65
869465 Vinica Veľký Krtíš 67,94
809161 Čelovce Veľký Krtíš 40,28
812153 Dolné Strháre Veľký Krtíš 28,05
839655 Nenince Veľký Krtíš 83,30 *
870617 Vrbovka Veľký Krtíš 31,62
810037 Dolný Dačov Lom Veľký Krtíš 23,95
869147 Veľký Lom Veľký Krtíš 29,28
843024 Obeckov Veľký Krtíš 69,87
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
859508 Suché Brezovo Veľký Krtíš 30,52
810002 Horný Dačov Lom Veľký Krtíš 17,46
827801 Kováčovce Veľký Krtíš 71,30 *
833568 Ľuboriečka Veľký Krtíš 39,83
855162 Senné Veľký Krtíš 34,37
843962 Opava Veľký Krtíš 41,31
848751 Pôtor Veľký Krtíš 31,25
838756 Muľa Veľký Krtíš 33,99
809110 Čeláre Veľký Krtíš 39,42
807451 Bušince Veľký Krtíš 42,25
849642 Horné Príbelce Veľký Krtíš 62,07
818232 Horné Strháre Veľký Krtíš 32,91
825689 Koláre Veľký Krtíš 67,85
851981 Remeniny Vranov nad Topľou 26,06
811025 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou 34,31
853381 Rudlov Vranov nad Topľou 23,07
855898 Skrabské Vranov nad Topľou 23,16
857271 Soľ Vranov nad Topľou 25,25
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 18,81
830127 Kvakovce Vranov nad Topľou 37,92
801640 Banské Vranov nad Topľou 23,41
816094 Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou 18,90
854697 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 34,88
854301 Sačurov Vranov nad Topľou 31,22
870315 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 28,61
841099 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 41,44
822931 Juskova Voľa Vranov nad Topľou 22,25
845744 Pavlovce Vranov nad Topľou 24,21
867578 Vechec Vranov nad Topľou 30,62
810100 Davidov Vranov nad Topľou 34,04
807974 Cabov Vranov nad Topľou 32,81
841072 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou 45,40
816221 Hlinné Vranov nad Topľou 20,82
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 33,55
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 37,30 *
815748 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 19,71
846091 Petrovce Vranov nad Topľou 17,53
807591 Bystré Vranov nad Topľou 20,27
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 29,40
816591 Holčíkovce Vranov nad Topľou 16,64
836397 Matiaška Vranov nad Topľou 35,73
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 39,78
841765 Nová Kelča Vranov nad Topľou 51,70 *
836737 Merník Vranov nad Topľou 23,82
843814 Ondavské Matiašovce Vranov nad Topľou 37,05
836893 Michalok Vranov nad Topľou 20,76
854743 Sedliská Vranov nad Topľou 29,88
829765 Kučín nad Ondavou Vranov nad Topľou 33,16
824020 Kladzany Vranov nad Topľou 29,59
809501 Čičava Vranov nad Topľou 21,04
836591 Medzianky Vranov nad Topľou 25,00
851175 Radvanovce Vranov nad Topľou 24,69
810355 Detrík Vranov nad Topľou 22,44
851205 Rafajovce Vranov nad Topľou 11,94
845949 Petkovce Vranov nad Topľou 22,36
822353 Jasenovce Vranov nad Topľou 15,01
850284 Prosačov Vranov nad Topľou 28,09
869767 Vlača Vranov nad Topľou 10,98
864048 Tovarnianska Polianka Vranov nad Topľou 34,01
815101 Giglovce Vranov nad Topľou 19,12
841145 Nižný Kručov Vranov nad Topľou 32,21
834742 Majerovce Vranov nad Topľou 32,01
815144 Girovce Vranov nad Topľou 46,80 *
867497 Vavrinec Vranov nad Topľou 22,04
825794 Komárany Vranov nad Topľou 31,65
834998 Malá Domaša Vranov nad Topľou 40,29
864030 Tovarné Vranov nad Topľou 33,39
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 27,12
816043 Hencovce Vranov nad Topľou 32,48
848697 Poša Vranov nad Topľou 41,83
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 20,71
802662 Benkovce Vranov nad Topľou 44,62
800309 Babie Vranov nad Topľou 12,98
861138 Štefanovce Vranov nad Topľou 37,34
846686 Piskorovce Vranov nad Topľou 12,06
823457 Kamenná Poruba Vranov nad Topľou 30,04
822493 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 31,17
856495 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 41,00
873471 Zlatník Vranov nad Topľou 20,25
853640 Ruská Voľa Vranov nad Topľou 34,19
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 12,84
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 28,07
820792 Choča Zlaté Moravce 55,38 * *
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 90,38
839833 Neverice Zlaté Moravce 76,78
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 91,66 * *
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 94,03 * *
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 69,99 * *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood