Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
859001 Stredné Plachtince Veľký Krtíš 53,06
811785 Dolná Strehová Veľký Krtíš 42,39
819883 Hrušov Veľký Krtíš 37,80
869465 Vinica Veľký Krtíš 70,37
809161 Čelovce Veľký Krtíš 39,10
812153 Dolné Strháre Veľký Krtíš 52,66
839655 Nenince Veľký Krtíš 124,77
870617 Vrbovka Veľký Krtíš 64,37
810037 Dolný Dačov Lom Veľký Krtíš 34,02
869147 Veľký Lom Veľký Krtíš 52,54
843024 Obeckov Veľký Krtíš 78,19
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
859508 Suché Brezovo Veľký Krtíš 54,63
810002 Horný Dačov Lom Veľký Krtíš 29,46
827801 Kováčovce Veľký Krtíš 33,04
833568 Ľuboriečka Veľký Krtíš 51,21
855162 Senné Veľký Krtíš 45,59
843962 Opava Veľký Krtíš 45,78
848751 Pôtor Veľký Krtíš 41,68
838756 Muľa Veľký Krtíš 34,61
809110 Čeláre Veľký Krtíš 35,56
807451 Bušince Veľký Krtíš 46,71
849642 Horné Príbelce Veľký Krtíš 67,75
818232 Horné Strháre Veľký Krtíš 40,52
825689 Koláre Veľký Krtíš 81,57
851981 Remeniny Vranov nad Topľou 30,92 *
811025 Dlhé Klčovo Vranov nad Topľou 34,05
853381 Rudlov Vranov nad Topľou 15,94
855898 Skrabské Vranov nad Topľou 29,18
857271 Soľ Vranov nad Topľou 25,25
872326 Zámutov Vranov nad Topľou 19,71
830127 Kvakovce Vranov nad Topľou 46,56
801640 Banské Vranov nad Topľou 28,24
816094 Hermanovce nad Topľou Vranov nad Topľou 24,78
854697 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou 39,32
854301 Sačurov Vranov nad Topľou 35,38
870315 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou 31,39
841099 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou 46,15
822931 Juskova Voľa Vranov nad Topľou 26,39
845744 Pavlovce Vranov nad Topľou 31,93
867578 Vechec Vranov nad Topľou 37,37
810100 Davidov Vranov nad Topľou 33,00
807974 Cabov Vranov nad Topľou 37,28
841072 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou 49,83
816221 Hlinné Vranov nad Topľou 17,84
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 39,30
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 27,62
815748 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou 21,52
846091 Petrovce Vranov nad Topľou 19,32
807591 Bystré Vranov nad Topľou 24,13
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 24,02
816591 Holčíkovce Vranov nad Topľou 20,87
836397 Matiaška Vranov nad Topľou 25,02 *
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 48,94
841765 Nová Kelča Vranov nad Topľou 51,70 *
836737 Merník Vranov nad Topľou 31,71
843814 Ondavské Matiašovce Vranov nad Topľou 38,00
836893 Michalok Vranov nad Topľou 31,36
854743 Sedliská Vranov nad Topľou 30,27
829765 Kučín nad Ondavou Vranov nad Topľou 74,42 *
824020 Kladzany Vranov nad Topľou 30,21
809501 Čičava Vranov nad Topľou 27,83
836591 Medzianky Vranov nad Topľou 35,00
851175 Radvanovce Vranov nad Topľou 34,55
810355 Detrík Vranov nad Topľou 46,68
851205 Rafajovce Vranov nad Topľou 20,38
845949 Petkovce Vranov nad Topľou 31,89
822353 Jasenovce Vranov nad Topľou 21,93
850284 Prosačov Vranov nad Topľou 20,78 *
869767 Vlača Vranov nad Topľou 13,57
864048 Tovarnianska Polianka Vranov nad Topľou 30,80
815101 Giglovce Vranov nad Topľou 21,76
841145 Nižný Kručov Vranov nad Topľou 37,34
834742 Majerovce Vranov nad Topľou 29,51
815144 Girovce Vranov nad Topľou 24,54
867497 Vavrinec Vranov nad Topľou 33,00
825794 Komárany Vranov nad Topľou 35,47
834998 Malá Domaša Vranov nad Topľou 48,53
864030 Tovarné Vranov nad Topľou 32,60
871621 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou 29,04
816043 Hencovce Vranov nad Topľou 30,88
848697 Poša Vranov nad Topľou 45,19
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 25,13
802662 Benkovce Vranov nad Topľou 48,74
800309 Babie Vranov nad Topľou 15,78
861138 Štefanovce Vranov nad Topľou 31,33
846686 Piskorovce Vranov nad Topľou 20,35
823457 Kamenná Poruba Vranov nad Topľou 33,64
822493 Jastrabie nad Topľou Vranov nad Topľou 39,40
856495 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 49,15
873471 Zlatník Vranov nad Topľou 24,31
853640 Ruská Voľa Vranov nad Topľou 23,36 *
813877 Ďurďoš Vranov nad Topľou 13,66
853747 Vyšný Kazimír Vranov nad Topľou 30,08
820792 Choča Zlaté Moravce 98,50
820971 Veľké Chrašťany Zlaté Moravce 67,32
839833 Neverice Zlaté Moravce 91,88
835722 Malé Vozokany Zlaté Moravce 126,23
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 108,00
869317 Vieska nad Žitavou Zlaté Moravce 105,15


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood