Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802409 Beladice Zlaté Moravce 68,51 * *
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 129,64 *
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 51,86
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 86,61
836010 Mankovce Zlaté Moravce 41,14
870161 Závada Zlaté Moravce 71,30
875210 Čakýň Zlaté Moravce 81,57 * *
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 48,07
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 68,27 * *
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 82,08 * *
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 76,20
873420 Prílepy Zlaté Moravce 61,27
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 73,88 * *
874957 Opatovce Zlaté Moravce 87,10 *
867594 Velčice Zlaté Moravce 65,84
843091 Obyce Zlaté Moravce 42,70
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,00
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 27,22
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 76,42
855901 Skýcov Zlaté Moravce 36,90 *
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 68,86 * *
818631 Hostie Zlaté Moravce 40,51
808792 Čaradice Zlaté Moravce 64,15
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 49,62
873519 Zlatno Zlaté Moravce 30,37
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 57,48 *
830496 Ladice Zlaté Moravce 101,04 *
833151 Lovce Zlaté Moravce 42,37
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 70,52
870153 Volkovce Zlaté Moravce 70,74
856282 Slepčany Zlaté Moravce 140,21
834718 Machulince Zlaté Moravce 57,88
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 88,76 * *
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 104,26
874949 Kňažice Zlaté Moravce 82,35
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 74,07
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 58,71 * *
874591 Žikava Zlaté Moravce 44,32
819760 Hronská Breznica Zvolen 16,81
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
827771 Kováčová Zvolen 39,68
865346 Tŕnie Zvolen 16,14
867845 Veľká Lúka Zvolen 31,95
847780 Podzámčok Zvolen 50,64 *
856304 Rybáre Zvolen 42,22
834131 Lukavica Zvolen 21,91
866024 Turová Zvolen 20,58
807915 Bzovská Lehôtka Zvolen 43,80 *
854361 Sampor Zvolen 43,96
806447 Breziny Zvolen 36,70 *
836877 Michalková Zvolen 27,34 *
834181 Lukové Zvolen 39,22
865311 Budička Zvolen 16,17
828157 Kráľová Zvolen 58,08 *
831441 Lažteky Zvolen 37,56 *
831450 Podjavorie I Zvolen 37,56 *
991929 Podjavorie II Zvolen 37,56 *
800333 Babiná Zvolen 52,96 *
831468 Vidov Vrch Zvolen 37,56 *
846988 Pliešovce Zvolen 20,00
873900 Zvolenská Slatina Zvolen 28,16
873705 Zvolen Zvolen 40,14
856291 Hájniky Zvolen 68,90
854417 Sása Zvolen 58,08 *
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
844527 Ostrá Lúka Zvolen 56,62 *
873594 Zolná Zvolen 34,57
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
855391 Sielnica Zvolen 47,17
991911 Lešť II Zvolen 37,56 *
807125 Budča Zvolen 23,86
856088 Slatinka Zvolen 39,29
832057 Lieskovec Zvolen 44,27
813371 Dubové Zvolen 50,00
865338 Kašova Lehôtka Zvolen 16,13
873845 Môťová Zvolen 54,16 *
811190 Dobrá Niva Zvolen 41,68 *
831433 Lešť I Zvolen 37,56 *
843156 Očová Zvolen 38,59
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 13,55
858633 Staškov Čadca 42,48 *
809624 Čierne Čadca 20,16
815802 Harvelka Čadca 20,90 *
866083 Turzovka Čadca 28,68 *
828483 Krásno nad Kysucou Čadca 59,74 *
872253 Zákopčie Čadca 18,04 *
852325 Riečnica Čadca 12,94 *
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
855774 Skalité Čadca 34,32 *
857921 Stará Bystrica Čadca 25,74 *
851388 Raková Čadca 21,00
808393 Čadca Čadca 29,14 *
824551 Klokočov Čadca 20,70 *
834858 Makov Čadca 20,70 *
826294 Korňa Čadca 10,00
844748 Oščadnica Čadca 34,32 *
841633 Nová Bystrica Čadca 20,90 *
860018 Svrčinovec Čadca 35,30 *
824852 Klubina Čadca 19,90 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood