Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
802409 Beladice Zlaté Moravce 59,94
820962 Malé Chrašťany Zlaté Moravce 55,45
836320 Martin nad Žitavou Zlaté Moravce 62,04
839574 Rohožnica Zlaté Moravce 125,41
836010 Mankovce Zlaté Moravce 46,75
870161 Závada Zlaté Moravce 128,88
875210 Čakýň Zlaté Moravce 96,15
874965 Hoňovce Zlaté Moravce 43,94
863122 Mlyňany Zlaté Moravce 102,35
802417 Pustý Chotár Zlaté Moravce 50,08
856274 Horné Sľažany Zlaté Moravce 98,84
873420 Prílepy Zlaté Moravce 74,59
856266 Dolné Sľažany Zlaté Moravce 96,40
874957 Opatovce Zlaté Moravce 73,66
867594 Velčice Zlaté Moravce 110,80 *
843091 Obyce Zlaté Moravce 32,94
862665 Tekovské Nemce Zlaté Moravce 33,70
822621 Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce 27,74 *
863882 Topoľčianky Zlaté Moravce 68,89
855901 Skýcov Zlaté Moravce 41,04
873438 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 77,94
818631 Hostie Zlaté Moravce 43,21
808792 Čaradice Zlaté Moravce 71,45
818682 Hosťovce Zlaté Moravce 62,35
873519 Zlatno Zlaté Moravce 31,98
826596 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 57,48 *
830496 Ladice Zlaté Moravce 101,04 *
833151 Lovce Zlaté Moravce 46,42
818640 Panský diel Zlaté Moravce 58,54 *
839566 Nemčiňany Zlaté Moravce 125,46
870153 Volkovce Zlaté Moravce 75,99
856282 Slepčany Zlaté Moravce 135,74
834718 Machulince Zlaté Moravce 84,30 *
868761 Veľké Vozokany Zlaté Moravce 115,19
839841 Nevidzany Zlaté Moravce 112,41
874949 Kňažice Zlaté Moravce 69,66
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 82,09
863149 Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce 108,40 *
874591 Žikava Zlaté Moravce 70,07
819760 Hronská Breznica Zvolen 96,18 *
800392 Bacúrov Zvolen 50,00
827771 Kováčová Zvolen 48,33
865346 Tŕnie Zvolen 17,76
867845 Veľká Lúka Zvolen 35,68
847780 Podzámčok Zvolen 50,00
856304 Rybáre Zvolen 46,37
834131 Lukavica Zvolen 37,60
866024 Turová Zvolen 20,01
807915 Bzovská Lehôtka Zvolen 43,80 *
854361 Sampor Zvolen 47,72 *
806447 Breziny Zvolen 48,46
836877 Michalková Zvolen 27,34 *
834181 Lukové Zvolen 39,42
865311 Budička Zvolen 27,22 *
828157 Kráľová Zvolen 48,06
831441 Lažteky Zvolen 37,56 *
831450 Podjavorie I Zvolen 37,56 *
991929 Podjavorie II Zvolen 37,56 *
800333 Babiná Zvolen 51,38
831468 Vidov Vrch Zvolen 37,56 *
846988 Pliešovce Zvolen 22,10
873900 Zvolenská Slatina Zvolen 31,84
873705 Zvolen Zvolen 50,04 *
856291 Hájniky Zvolen 51,11
854417 Sása Zvolen 48,64
871915 Zaježová Zvolen 16,38 *
844527 Ostrá Lúka Zvolen 46,58
873594 Zolná Zvolen 39,97
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
855391 Sielnica Zvolen 29,91
991911 Lešť II Zvolen 37,56 *
807125 Budča Zvolen 25,84
856088 Slatinka Zvolen 39,39
832057 Lieskovec Zvolen 35,68
813371 Dubové Zvolen 50,00
865338 Kašova Lehôtka Zvolen 29,40 *
873845 Môťová Zvolen 54,16 *
811190 Dobrá Niva Zvolen 50,00
831433 Lešť I Zvolen 37,56 *
843156 Očová Zvolen 37,19
871061 Vysoká nad Kysucou Čadca 25,74 *
858633 Staškov Čadca 17,10
809624 Čierne Čadca 22,56
815802 Harvelka Čadca 20,90 *
866083 Turzovka Čadca 28,68 *
828483 Krásno nad Kysucou Čadca 6,97
872253 Zákopčie Čadca 18,04 *
852325 Riečnica Čadca 12,94 *
872903 Zborov nad Bystricou Čadca 12,94 *
855774 Skalité Čadca 19,92
857921 Stará Bystrica Čadca 22,91
851388 Raková Čadca 21,32
808393 Čadca Čadca 29,14 *
824551 Klokočov Čadca 20,70 *
834858 Makov Čadca 20,70 *
826294 Korňa Čadca 15,46 *
844748 Oščadnica Čadca 34,32 *
841633 Nová Bystrica Čadca 20,90 *
860018 Svrčinovec Čadca 35,30 *
824852 Klubina Čadca 18,34


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood