Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
808318 Čabradský Vrbovok Krupina 35,30
808555 Čachtice Nové Mesto nad Váhom 39,10
808393 Čadca Čadca 29,14 *
819701 Čajakovo Levice 97,80
808571 Čajkov Levice 108,26 *
808580 Čaka Levice 82,98
808598 Čakajovce Nitra 81,45
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
808601 Čakanovce Lučenec 37,44
808644 Čakany Dunajská Streda 112,85
808661 Čaklov Vranov nad Topľou 24,02
875210 Čakýň Zlaté Moravce 96,15
808679 Čalovec Komárno 132,92
808733 Čamovce Lučenec 61,06 *
808768 Čankov Levice 92,44
808792 Čaradice Zlaté Moravce 71,45
808831 Častkov Senica 31,14
808857 Častkovce Nové Mesto nad Váhom 36,73
808814 Častá Pezinok 77,26 *
808873 Čata Levice 81,80
808881 Čataj Senec 100,06
808911 Čavoj Prievidza 76,46 *
808334 Čačín Banská Bystrica 33,36
808750 Čaňa Košice - okolie 76,28 *
808971 Čebovce Veľký Krtíš 53,38
809021 Čechy Nové Zámky 99,99
840581 Čechynce Nitra 104,38
809047 Čekovce Krupina 29,46
809144 Čelkova Lehota Považská Bystrica 20,53
809187 Čelovce Prešov 41,62 *
809161 Čelovce Veľký Krtíš 39,10
809110 Čeláre Veľký Krtíš 35,56
809217 Čemerné Vranov nad Topľou 39,30
815233 Čenice Rimavská Sobota 81,44 *
829978 Čenkesfa Dunajská Streda 152,58
873365 Čenkovce Dunajská Streda 93,24
816710 Čentöfa Dunajská Streda 137,55
809268 Čerenčany Rimavská Sobota 80,25
809241 Čereňany Prievidza 33,61
809276 Čerhov Trebišov 66,32 *
809292 Čermany Topoľčany 74,14
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
809322 Černina Humenné 39,15
809331 Černochov Trebišov 68,64 *
809314 Černík Nové Zámky 128,40
809349 Čertižné Medzilaborce 25,51
809381 Červenica Prešov 25,28 *
809403 Červenica pri Sabinove Sabinov 24,80
809357 Červená Voda Sabinov 45,60 *
809411 Červeník Hlohovec 64,99
809420 Červený Hrádok Zlaté Moravce 108,00
809438 Červený Kameň Ilava 7,59
809446 Červený Kláštor Kežmarok 32,06 *
991988 Červený Kríž Malacky 54,82
809365 Červeňany Veľký Krtíš 87,42 *
809284 Čerín Banská Bystrica 32,12
809462 České Brezovo Poltár 32,68
808997 Čečehov Michalovce 72,36
809004 Čečejovce Košice - okolie 56,15
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 136,21
809098 Čeľadice Nitra 67,47
809101 Čeľadince Topoľčany 45,19
809195 Čeľovce Trebišov 76,23
809551 Čierna Trebišov 72,42 *
809586 Čierna Lehota Rožňava 24,02 *
809560 Čierna Lehota Bánovce nad Bebravou 29,72
809616 Čierna Voda Galanta 127,89
809594 Čierna nad Tisou Trebišov 96,92 *
809624 Čierne Čadca 22,56
809675 Čierne Kľačany Zlaté Moravce 82,09
809705 Čierne Pole Michalovce 68,71
809691 Čierne nad Topľou Vranov nad Topľou 25,13
809713 Čierny Balog Brezno 12,01
809764 Čierny Brod Galanta 132,89
809811 Čierny Potok Rimavská Sobota 50,78 *
809845 Čifáre Nitra 141,07
860379 Čilistov Dunajská Streda 121,41
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 171,26
809870 Čimhová Tvrdošín 36,90 *
809896 Čirč Stará Ľubovňa 40,56 *
809497 Čičarovce Michalovce 54,50
809501 Čičava Vranov nad Topľou 27,83
809519 Čičmany Žilina 40,31
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
809942 Čoltovo Rožňava 28,67
809951 Čremošné Turčianske Teplice 15,77
809969 Čukalovce Snina 15,26
809977 Čuklasovce Bánovce nad Bebravou 54,93
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 112,05
809985 Čunovo Bratislava V 119,32
853178 Čučma Rožňava 7,79
808776 Čápor Nitra 79,20
808806 Čáry Senica 40,53
816647 Čéfa Dunajská Streda 136,48
809527 Číčov Komárno 131,84
809900 Číž Rimavská Sobota 61,04
810061 Ďanová Martin 48,50
810070 Ďapalovce Vranov nad Topľou 27,62
809993 Ďačov Sabinov 23,75
813125 Ďubákovo Poltár 10,93


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood