Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
808512 Horelica Čadca 27,40 *
851027 Radôstka Čadca 36,50 *
843610 Olešná Čadca 21,96 *
810908 Dlhá nad Kysucou Čadca 12,94 *
866075 Turkov Čadca 44,20 *
843644 Burkov vrch Čadca 23,16 *
813630 Dunajov Čadca 81,72 *
847771 Podvysoká Čadca 62,14 *
874574 Žihárec Šaľa 83,35 * *
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 95,14 * *
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 100,67 * *
863157 Tešedíkovo Šaľa 83,15 * *
855936 Močenok Šaľa 89,49 * *
860182 Šaľa Šaľa 94,16 * *
869872 Vlčany Šaľa 82,13 * *
810703 Diakovce Šaľa 94,28 * *
839434 Neded Šaľa 117,50 *
854883 Šók Šaľa 83,85
817171 Horná Kráľová Šaľa 69,94
854875 Selice Šaľa 103,98
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 106,69
865397 Horný Jatov Šaľa 56,39
815446 Hájske Šaľa 71,70
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
850403 Psiare Žarnovica 24,99
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
819816 Hronský Beňadik Žarnovica 23,34
826189 Kopanice Žarnovica 38,82 *
875066 Župkov Žarnovica 48,86 *
811971 Dolné Hámre Žarnovica 53,76 *
862606 Tekovská Breznica Žarnovica 23,69
835102 Malá Lehota Žarnovica 48,92 *
841251 Nová Baňa Žarnovica 58,28 *
868248 Veľké Pole Žarnovica 10,88
806188 Brehy Žarnovica 25,64
846651 Píla Žarnovica 25,36 *
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
824038 Kľak Žarnovica 61,74 *
817881 Horné Hámre Žarnovica 58,88 *
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 107,54 *
867772 Veľká Lehota Žarnovica 40,56 *
870170 Voznica Žarnovica 85,56 *
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 70,56 *
844411 Orovnica Žarnovica 22,00
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
807419 Bukovina Žiar nad Hronom 15,11
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 58,28 *
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,55
831212 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom 23,89
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 14,03
839868 Nevoľné Žiar nad Hronom 7,64
811921 Dolná Trnávka Žiar nad Hronom 38,82
811939 Dolná Ves Žiar nad Hronom 3,00
823996 Kľačany Žiar nad Hronom 7,92
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 11,12
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
855871 Sklené Teplice Žiar nad Hronom 21,04 *
850276 Prochot Žiar nad Hronom 8,98
846724 Pitelová Žiar nad Hronom 46,00 *
826588 Kosorín Žiar nad Hronom 64,63
858048 Stará Kremnička Žiar nad Hronom 39,42 *
807761 Bzenica Žiar nad Hronom 24,69
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
833177 Lovčica Žiar nad Hronom 9,00
856045 Slaská Žiar nad Hronom 43,40 *
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 16,14
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 30,73
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 8,04
822124 Janova Lehota Žiar nad Hronom 22,93
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
865567 Trubín Žiar nad Hronom 12,00
811947 Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 22,51
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 8,61
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 7,84
834262 Lutila Žiar nad Hronom 38,24 *
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 7,47
821942 Jalná Žiar nad Hronom 10,44
827932 Krahule Žiar nad Hronom 26,10
833169 Lovča Žiar nad Hronom 31,48
852031 Repište Žiar nad Hronom 25,22 *
849499 Prestavlky Žiar nad Hronom 23,13
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
834033 Lúčky Žiar nad Hronom 8,02
816191 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom 24,89
859681 Svederník Žilina 62,72 *
862754 Teplička nad Váhom Žilina 67,24 *
839442 Nededza Žilina 31,14
874825 Budatín Žilina 40,08 *
827762 Kotrčiná Lúčka Žilina 33,27
834980 Malá Čierna Žilina 19,90
867667 Veľká Čierna Žilina 42,31
844837 Ovčiarsko Žilina 26,30
851256 Rajecké Teplice Žilina 68,30 *
810851 Divinka Žilina 12,94 *
826146 Konská Žilina 57,74 *


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood