Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
808512 Horelica Čadca 27,40 *
851027 Radôstka Čadca 36,50 *
843610 Olešná Čadca 20,98
810908 Dlhá nad Kysucou Čadca 12,94 *
866075 Turkov Čadca 44,20 *
843644 Burkov vrch Čadca 23,16 *
813630 Dunajov Čadca 14,94
847771 Podvysoká Čadca 12,79
874574 Žihárec Šaľa 107,41
828190 Kráľová nad Váhom Šaľa 127,27
811009 Dlhá nad Váhom Šaľa 123,67
863157 Tešedíkovo Šaľa 100,74
855936 Močenok Šaľa 106,97
860182 Šaľa Šaľa 127,87
869872 Vlčany Šaľa 129,24 *
810703 Diakovce Šaľa 115,98
839434 Neded Šaľa 88,21
854883 Šók Šaľa 127,69
817171 Horná Kráľová Šaľa 77,54
854875 Selice Šaľa 100,89
865427 Trnovec nad Váhom Šaľa 131,06
865397 Horný Jatov Šaľa 68,97
815446 Hájske Šaľa 76,65
818763 Hrabičov Žarnovica 36,58 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
850403 Psiare Žarnovica 25,35
852091 Revištské Podzámčie Žarnovica 99,04 *
819816 Hronský Beňadik Žarnovica 24,86
826189 Kopanice Žarnovica 19,82
875066 Župkov Žarnovica 9,82
811971 Dolné Hámre Žarnovica 53,76 *
862606 Tekovská Breznica Žarnovica 24,04
835102 Malá Lehota Žarnovica 15,65
841251 Nová Baňa Žarnovica 58,28 *
868248 Veľké Pole Žarnovica 19,98
806188 Brehy Žarnovica 30,46
846651 Píla Žarnovica 25,36 *
801461 Banská Hodruša Žarnovica 47,86 *
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
824038 Kľak Žarnovica 61,74 *
817881 Horné Hámre Žarnovica 58,88 *
853534 Rudno nad Hronom Žarnovica 26,86
867772 Veľká Lehota Žarnovica 18,51
870170 Voznica Žarnovica 26,52
844624 Ostrý Grúň Žarnovica 17,59
844411 Orovnica Žarnovica 29,41
877689 Vieska Žiar nad Hronom 104,08 *
830518 Ladomer Žiar nad Hronom 104,08 *
807419 Bukovina Žiar nad Hronom 20,59
819786 Hronská Dúbrava Žiar nad Hronom 13,14 *
817791 Horná Trnávka Žiar nad Hronom 15,10
822485 Jastrabá Žiar nad Hronom 11,58
831212 Lehôtka pod Brehmi Žiar nad Hronom 41,24
817830 Horná Ves Žiar nad Hronom 22,61
839868 Nevoľné Žiar nad Hronom 16,12
811921 Dolná Trnávka Žiar nad Hronom 50,06
811939 Dolná Ves Žiar nad Hronom 3,42
823996 Kľačany Žiar nad Hronom 9,39
865265 Trnavá Hora Žiar nad Hronom 14,06
829021 Kremnické Bane Žiar nad Hronom 12,94 *
855871 Sklené Teplice Žiar nad Hronom 21,04 *
850276 Prochot Žiar nad Hronom 70,56 *
846724 Pitelová Žiar nad Hronom 46,00 *
826588 Kosorín Žiar nad Hronom 79,28
858048 Stará Kremnička Žiar nad Hronom 39,42 *
807761 Bzenica Žiar nad Hronom 98,38 *
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
833177 Lovčica Žiar nad Hronom 17,60
856045 Slaská Žiar nad Hronom 43,40 *
874515 Horné Opatovce Žiar nad Hronom 19,43
817848 Horná Ždaňa Žiar nad Hronom 33,77
826227 Kopernica Žiar nad Hronom 11,24
822124 Janova Lehota Žiar nad Hronom 29,71
870846 Vyhne Žiar nad Hronom 98,38 *
865567 Trubín Žiar nad Hronom 15,00
811947 Dolná Ždaňa Žiar nad Hronom 28,61
821152 Ihráč Žiar nad Hronom 19,45
829854 Kunešov Žiar nad Hronom 9,98
834262 Lutila Žiar nad Hronom 38,24 *
828882 Kremnica Žiar nad Hronom 11,34
821942 Jalná Žiar nad Hronom 12,85
827932 Krahule Žiar nad Hronom 12,94 *
833169 Lovča Žiar nad Hronom 66,24 *
852031 Repište Žiar nad Hronom 25,22 *
849499 Prestavlky Žiar nad Hronom 52,30 *
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
802107 Bartošova Lehôtka Žiar nad Hronom 24,02 *
834033 Lúčky Žiar nad Hronom 13,16
816191 Hliník nad Hronom Žiar nad Hronom 70,70 *
859681 Svederník Žilina 13,61
862754 Teplička nad Váhom Žilina 67,24 *
839442 Nededza Žilina 55,30 *
874825 Budatín Žilina 40,08 *
827762 Kotrčiná Lúčka Žilina 34,64 *
834980 Malá Čierna Žilina 39,45
867667 Veľká Čierna Žilina 60,68
844837 Ovčiarsko Žilina 24,22 *
851256 Rajecké Teplice Žilina 36,07
810851 Divinka Žilina 12,94 *
826146 Konská Žilina 33,85


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood