Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
849031 Považský Chlmec Žilina 52,18 *
807753 Bytčica Žilina 32,91
818381 Horný Hričov Žilina 33,09
874876 Závodie Žilina 37,50 *
872377 Zástranie Žilina 23,56 *
822388 Jasenové Žilina 47,40 *
847356 Podhorie Žilina 43,94 *
806412 Brezany Žilina 23,49
867438 Nezbudská Lúčka Žilina 47,06 *
858781 Stráňavy Žilina 16,98 *
832111 Lietava Žilina 43,74 *
832162 Lietavská Svinná Žilina 28,54 *
812277 Dolný Hričov Žilina 33,16
865371 Trnové Žilina 30,17
800376 Babkov Žilina 27,28 *
800759 Bánová Žilina 21,72
832138 Lietavská Lúčka Žilina 30,08
845647 Paština Závada Žilina 39,56 *
852767 Rosina Žilina 34,78
806951 Brodno Žilina 47,35
814679 Gbeľany Žilina 31,75
872989 Zbyňov Žilina 67,04 *
848123 Poluvsie nad Rajčankou Žilina 56,90
871737 Zádubnie Žilina 46,32 *
803014 Bitarová Žilina 25,42
863041 Terchová Žilina 21,96 *
869651 Višňové Žilina 25,19
811041 Dlhé Pole Žilina 21,64 *
802336 Belá Žilina 44,34 *
814181 Fačkov Žilina 25,04
851221 Rajec Žilina 40,04
865982 Turie Žilina 16,50
809519 Čičmany Žilina 42,76
829838 Kunerad Žilina 44,75
810835 Divina Žilina 15,00 *
834319 Lutiše Žilina 19,38 *
867446 Varín Žilina 29,73
858838 Stránske Žilina 45,78
834581 Lysica Žilina 14,07
874604 Žilina Žilina 64,46 *
828459 Krasňany Žilina 34,39
817783 Horná Tižina Žilina 12,94 *
832146 Porúbka Žilina 50,31
861804 Šuja Žilina 35,31
845892 Peklina Žilina 31,62
858862 Stráža Žilina 13,91
838195 Mojšova Lúčka Žilina 48,26 *
858897 Strážov Žilina 73,08 *
838187 Mojš Žilina 32,84
870307 Vranie Žilina 40,82 *
817139 Hôrky Žilina 23,86
823449 Kamenná Poruba Žilina 18,27
824003 Kľače Žilina 51,78 *
819271 Hričovské Podhradie Žilina 12,94 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 30,56
813851 Ďurčiná Žilina 26,38
811904 Dolná Tižina Žilina 21,08
858943 Strečno Žilina 29,86 *
851230 Rajecká Lesná Žilina 58,88 *

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood