Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862231 Šurianky Nitra 86,38
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
862401 Švedlár Gelnica 12,60
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *
862371 Švábovce Poprad 40,74
860697 Šávoľ Lučenec 42,94 *
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
860824 Šíd Lučenec 77,06 *
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 8,52
860905 Šípkové Piešťany 59,38
854883 Šók Šaľa 83,85
862347 Šútovo Martin 11,19
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
862509 Ťapešovo Námestovo 32,66 *
869236 Ťapkové Piešťany 107,93
873926 Žabokreky Martin 55,62 *
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 132,24 *
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
873951 Žakovce Kežmarok 30,04
847348 Žakýl Banská Štiavnica 22,28
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 39,78
873977 Žarnov Košice - okolie 30,46
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
874035 Žatkovce Prešov 28,86 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 25,51
874051 Žbince Michalovce 44,35
874060 Ždaňa Košice - okolie 46,93
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 23,30
874159 Žehňa Prešov 44,74 *
878049 Železiarne Košice II 66,35 * *
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
860131 Železné Revúca 98,04 *
874213 Železník Svidník 62,46 *
874272 Želiezovce Levice 86,79
874281 Želmanovce Svidník 52,04 *
874302 Želovce Veľký Krtíš 54,76
874337 Žemliare Levice 110,73
874353 Žiar Liptovský Mikuláš 17,90
874361 Žiar Revúca 48,71
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
874558 Žibritov Krupina 35,35
874574 Žihárec Šaľa 83,35 * *
848786 Žihľava Veľký Krtíš 29,24
874591 Žikava Zlaté Moravce 44,32
874604 Žilina Žilina 64,46 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 30,56
874922 Žipov Prešov 10,03
874931 Žirany Nitra 47,34
874973 Žitavce Nitra 100,71
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 15,64
875007 Žlkovce Hlohovec 78,76
875066 Župkov Žarnovica 48,86 *
875015 Župčany Prešov 17,26
874914 Žíp Rimavská Sobota 79,26 *
816078 Žírovce Košice - okolie 34,24

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood