Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2019 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862231 Šurianky Nitra 80,72
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
862401 Švedlár Gelnica 34,84 *
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *
862371 Švábovce Poprad 31,52 *
860697 Šávoľ Lučenec 34,27
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
860824 Šíd Lučenec 33,68
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 8,46
860905 Šípkové Piešťany 64,39
854883 Šók Šaľa 96,52
862347 Šútovo Martin 29,00 *
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
862509 Ťapešovo Námestovo 41,35
869236 Ťapkové Piešťany 81,05
873926 Žabokreky Martin 55,62 *
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 132,24 *
873942 Žakarovce Gelnica 35,58 *
873951 Žakovce Kežmarok 36,32
847348 Žakýl Banská Štiavnica 22,69
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 40,39
873977 Žarnov Košice - okolie 28,38
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
874035 Žatkovce Prešov 28,86 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 26,04
874051 Žbince Michalovce 52,27
874060 Ždaňa Košice - okolie 44,77
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 21,83
874159 Žehňa Prešov 44,74 *
878049 Železiarne Košice II 56,31
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
860131 Železné Revúca 98,04 *
874213 Železník Svidník 21,35
874272 Želiezovce Levice 90,68
874281 Želmanovce Svidník 19,39
874302 Želovce Veľký Krtíš 56,96
874337 Žemliare Levice 150,96 *
874353 Žiar Liptovský Mikuláš 30,00
874361 Žiar Revúca 77,06 *
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
874558 Žibritov Krupina 37,42
874574 Žihárec Šaľa 74,59
848786 Žihľava Veľký Krtíš 37,04
874591 Žikava Zlaté Moravce 77,26 *
874604 Žilina Žilina 64,46 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 27,29
874922 Žipov Prešov 10,72
874931 Žirany Nitra 48,32
874973 Žitavce Nitra 84,07
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 16,95
875007 Žlkovce Hlohovec 80,93
875066 Župkov Žarnovica 8,83
875015 Župčany Prešov 15,66
874914 Žíp Rimavská Sobota 48,01
816078 Žírovce Košice - okolie 38,26

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood