Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
862231 Šurianky Nitra 98,37
862258 Šurice Lučenec 65,38 *
861812 Šuľa Veľký Krtíš 47,80 *
818364 Šuľany Dunajská Streda 133,97
862401 Švedlár Gelnica 32,11
862444 Švošov Ružomberok 43,48 *
862371 Švábovce Poprad 33,82
860697 Šávoľ Lučenec 42,15
860654 Šášovské Podhradie Žiar nad Hronom 77,66 *
860824 Šíd Lučenec 36,88
860883 Šípkov Bánovce nad Bebravou 86,42 *
860905 Šípkové Piešťany 64,48
854883 Šók Šaľa 127,69
862347 Šútovo Martin 26,25
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
862509 Ťapešovo Námestovo 42,74
869236 Ťapkové Piešťany 91,66
873926 Žabokreky Martin 30,54
873934 Žabokreky nad Nitrou Partizánske 76,16
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
873951 Žakovce Kežmarok 46,50
847348 Žakýl Banská Štiavnica 29,71
873969 Žalobín Vranov nad Topľou 48,94
873977 Žarnov Košice - okolie 78,92 *
874001 Žarnovica Žarnovica 89,34 *
874019 Žarnovická Huta Žarnovica 114,04 *
874035 Žatkovce Prešov 28,86 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 28,91
874051 Žbince Michalovce 49,74
874060 Ždaňa Košice - okolie 60,19
874132 Ždiar Poprad 28,68 *
874183 Žehra Spišská Nová Ves 21,83
874159 Žehňa Prešov 24,12
878049 Železiarne Košice II 63,46
874205 Železná Breznica Zvolen 20,84 *
860131 Železné Revúca 98,04 *
874213 Železník Svidník 17,65
874272 Želiezovce Levice 113,18
874281 Želmanovce Svidník 16,84
874302 Želovce Veľký Krtíš 63,11
874337 Žemliare Levice 113,70
874353 Žiar Liptovský Mikuláš 29,90
874361 Žiar Revúca 77,06 *
874370 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 62,40 *
874558 Žibritov Krupina 40,38
874574 Žihárec Šaľa 107,41
848786 Žihľava Veľký Krtíš 38,33
874591 Žikava Zlaté Moravce 70,07
874604 Žilina Žilina 64,46 *
874906 Žilinská Lehota Žilina 62,62
874922 Žipov Prešov 28,48 *
874931 Žirany Nitra 65,93
874973 Žitavce Nitra 97,74
874990 Žitná Bánovce nad Bebravou 12,17
875007 Žlkovce Hlohovec 78,12
875066 Župkov Žarnovica 9,82
875015 Župčany Prešov 18,19
874914 Žíp Rimavská Sobota 41,33
816078 Žírovce Košice - okolie 46,74

«« prvý   « späť   31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood