Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
831484 Leštiny Dolný Kubín 32,52 *
836613 Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín 32,78 *
807885 Bziny Dolný Kubín 32,31
867608 Revišné Dolný Kubín 17,12
872806 Zázrivá Dolný Kubín 10,38
812404 Záskalie Dolný Kubín 21,32
844438 Osádka Dolný Kubín 34,75
847861 Pokryváč Dolný Kubín 21,64
844152 Zábrež Dolný Kubín 11,87
857785 Srňacie Dolný Kubín 25,31
812463 Medzihradné Dolný Kubín 38,80
838241 Mokraď Dolný Kubín 31,46
812340 Malý Bysterec Dolný Kubín 18,91
824968 Kňažia Dolný Kubín 29,72
838250 Mokradská Hoľa Dolný Kubín 29,46 *
849715 Pribiš Dolný Kubín 25,28
828220 Kraľovany Dolný Kubín 10,00
845388 Párnica Dolný Kubín 10,13
844209 Oravský Podzámok Dolný Kubín 16,94
820679 Chlebnice Dolný Kubín 49,45
874027 Žaškov Dolný Kubín 25,51
810991 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín 21,69
811599 Dolná Lehota Dolný Kubín 7,98
835391 Malatiná Dolný Kubín 35,18
829072 Krivá Dolný Kubín 18,63
867616 Veličná Dolný Kubín 18,56
817210 Horná Lehota Dolný Kubín 16,85
822345 Jasenová Dolný Kubín 30,27
854701 Sedliacka Dubová Dolný Kubín 20,01
821390 Istebné Dolný Kubín 14,81
850454 Pucov Dolný Kubín 24,77
844144 Poruba-Geceľ Dolný Kubín 3,93
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 23,22 *
826782 Pinkove Kračany Dunajská Streda 91,95
816647 Čéfa Dunajská Streda 124,79
830020 Töböréte Dunajská Streda 144,65
837717 Kráľovianky Dunajská Streda 117,61
816639 Beketfa Dunajská Streda 88,54
828262 Etreho Kračany Dunajská Streda 90,99
828301 Lesné Kračany Dunajská Streda 113,72
842966 Malý Máger Dunajská Streda 81,90
816663 Malá Budafa Dunajská Streda 136,77
834599 Macov Dunajská Streda 108,92
828297 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda 86,68
813826 Mliečany Dunajská Streda 150,94
816701 Veľká Budafa Dunajská Streda 136,12
844276 Blatná lúka Dunajská Streda 89,71
818364 Šuľany Dunajská Streda 221,26 *
830011 Pódafa Dunajská Streda 97,56
816710 Čentöfa Dunajská Streda 128,31
828271 Jastrabie Kračany Dunajská Streda 84,69
826766 Kynceľove Kračany Dunajská Streda 94,82
822051 Búštelek Dunajská Streda 96,39
829978 Čenkesfa Dunajská Streda 121,68
950114 Poteho osada Dunajská Streda 115,45
826774 Moravské Kračany Dunajská Streda 103,18
822060 Dolné Janíky Dunajská Streda 87,73
816655 Kostolná Gala Dunajská Streda 140,01
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 94,87
830003 Lidér Tejed Dunajská Streda 132,39
814113 Malé Dvorníky Dunajská Streda 130,11
803031 Blatná na Ostrove Dunajská Streda 95,19
813664 Dunajská Streda Dunajská Streda 178,38 *
831107 Malý Lég Dunajská Streda 132,69
808644 Čakany Dunajská Streda 89,35
831131 Veľký Lég Dunajská Streda 114,29
817490 Benkova Potôň Dunajská Streda 107,83
844250 Dolná Potôň Dunajská Streda 113,62
802476 Bellova Ves Dunajská Streda 109,36
833631 Malá Lúč Dunajská Streda 94,51
863939 Horné Topoľníky Dunajská Streda 124,95
837725 Mliečno Dunajská Streda 100,87
865486 Trstená na Ostrove Dunajská Streda 109,77
836788 Mierovo Dunajská Streda 114,86
837709 Bučuháza Dunajská Streda 103,87
873373 Maslovce Dunajská Streda 88,22
860379 Čilistov Dunajská Streda 98,02
873365 Čenkovce Dunajská Streda 66,74
829960 Blažov Dunajská Streda 130,39
816698 Stará Gala Dunajská Streda 129,01
822914 Jurová Dunajská Streda 111,52
836826 Michal na Ostrove Dunajská Streda 117,39
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 110,96
821535 Ižop Dunajská Streda 124,07
831123 Sása Dunajská Streda 100,71
812242 Mad Dunajská Streda 106,27
865290 Trnávka Dunajská Streda 100,58
814121 Veľké Dvorníky Dunajská Streda 191,02
830208 Kvetoslavov Dunajská Streda 205,26 *
812234 Dolný Bar Dunajská Streda 128,39
870021 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 90,00
803430 Boheľov Dunajská Streda 84,88
819565 Horný Štál Dunajská Streda 130,58
820571 Hviezdoslavov Dunajská Streda 94,00 *
819581 Tône Dunajská Streda 132,40
843482 Oľdza Dunajská Streda 95,97
833649 Veľká Lúč Dunajská Streda 101,84
845612 Pataš Dunajská Streda 70,09
867888 Veľká Paka Dunajská Streda 80,09
818356 Horný Bar Dunajská Streda 107,92


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood