Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
831484 Leštiny Dolný Kubín 31,93
836613 Medzibrodie nad Oravou Dolný Kubín 32,78 *
807885 Bziny Dolný Kubín 38,39
867608 Revišné Dolný Kubín 55,96 *
872806 Zázrivá Dolný Kubín 17,87
812404 Záskalie Dolný Kubín 22,96 *
844438 Osádka Dolný Kubín 31,24
847861 Pokryváč Dolný Kubín 23,02 *
844152 Zábrež Dolný Kubín 29,48
857785 Srňacie Dolný Kubín 33,84 *
812463 Medzihradné Dolný Kubín 31,54
838241 Mokraď Dolný Kubín 32,38
812340 Malý Bysterec Dolný Kubín 21,10 *
824968 Kňažia Dolný Kubín 34,52
838250 Mokradská Hoľa Dolný Kubín 29,46 *
849715 Pribiš Dolný Kubín 20,38 *
828220 Kraľovany Dolný Kubín 24,44
845388 Párnica Dolný Kubín 20,13
844209 Oravský Podzámok Dolný Kubín 53,56 *
820679 Chlebnice Dolný Kubín 18,84 *
874027 Žaškov Dolný Kubín 28,91
810991 Dlhá nad Oravou Dolný Kubín 20,84
811599 Dolná Lehota Dolný Kubín 8,16
835391 Malatiná Dolný Kubín 19,08
829072 Krivá Dolný Kubín 66,24 *
867616 Veličná Dolný Kubín 55,96 *
817210 Horná Lehota Dolný Kubín 19,59
822345 Jasenová Dolný Kubín 37,12
854701 Sedliacka Dubová Dolný Kubín 41,54 *
821390 Istebné Dolný Kubín 30,86 *
850454 Pucov Dolný Kubín 13,46 *
844144 Poruba-Geceľ Dolný Kubín 30,18
871541 Vyšný Kubín Dolný Kubín 42,68
826782 Pinkove Kračany Dunajská Streda 106,92
816647 Čéfa Dunajská Streda 136,48
830020 Töböréte Dunajská Streda 147,71
837717 Kráľovianky Dunajská Streda 144,69
816639 Beketfa Dunajská Streda 129,15
828262 Etreho Kračany Dunajská Streda 128,20
828301 Lesné Kračany Dunajská Streda 132,38
842966 Malý Máger Dunajská Streda 105,72
816663 Malá Budafa Dunajská Streda 134,73
834599 Macov Dunajská Streda 130,15
828297 Kráľovičove Kračany Dunajská Streda 111,57
813826 Mliečany Dunajská Streda 131,76
816701 Veľká Budafa Dunajská Streda 125,89
844276 Blatná lúka Dunajská Streda 123,38
818364 Šuľany Dunajská Streda 133,97
830011 Pódafa Dunajská Streda 148,42
816710 Čentöfa Dunajská Streda 137,55
828271 Jastrabie Kračany Dunajská Streda 107,70
826766 Kynceľove Kračany Dunajská Streda 108,20
822051 Búštelek Dunajská Streda 116,91
829978 Čenkesfa Dunajská Streda 152,58
950114 Poteho osada Dunajská Streda 127,14
826774 Moravské Kračany Dunajská Streda 112,03
822060 Dolné Janíky Dunajská Streda 112,99
816655 Kostolná Gala Dunajská Streda 142,79
867861 Čukárska Paka Dunajská Streda 112,05
830003 Lidér Tejed Dunajská Streda 154,05
814113 Malé Dvorníky Dunajská Streda 143,95
803031 Blatná na Ostrove Dunajská Streda 139,85
813664 Dunajská Streda Dunajská Streda 178,38 *
831107 Malý Lég Dunajská Streda 137,89
808644 Čakany Dunajská Streda 112,85
831131 Veľký Lég Dunajská Streda 133,02
817490 Benkova Potôň Dunajská Streda 146,00
844250 Dolná Potôň Dunajská Streda 128,76
802476 Bellova Ves Dunajská Streda 123,21
833631 Malá Lúč Dunajská Streda 113,45
863939 Horné Topoľníky Dunajská Streda 154,20
837725 Mliečno Dunajská Streda 127,99
865486 Trstená na Ostrove Dunajská Streda 126,71
836788 Mierovo Dunajská Streda 131,53
837709 Bučuháza Dunajská Streda 148,49
873373 Maslovce Dunajská Streda 95,87
860379 Čilistov Dunajská Streda 121,41
873365 Čenkovce Dunajská Streda 93,24
829960 Blažov Dunajská Streda 143,25
816698 Stará Gala Dunajská Streda 136,80
822914 Jurová Dunajská Streda 130,99
836826 Michal na Ostrove Dunajská Streda 131,11
817503 Čečínska Potôň Dunajská Streda 136,21
821535 Ižop Dunajská Streda 230,37
831123 Sása Dunajská Streda 142,29
812242 Mad Dunajská Streda 124,69
865290 Trnávka Dunajská Streda 147,81
814121 Veľké Dvorníky Dunajská Streda 193,22
830208 Kvetoslavov Dunajská Streda 141,06
812234 Dolný Bar Dunajská Streda 154,24
870021 Vojka nad Dunajom Dunajská Streda 112,21
803430 Boheľov Dunajská Streda 105,62
819565 Horný Štál Dunajská Streda 142,83
820571 Hviezdoslavov Dunajská Streda 143,88
819581 Tône Dunajská Streda 150,10
843482 Oľdza Dunajská Streda 120,19
833649 Veľká Lúč Dunajská Streda 118,04
845612 Pataš Dunajská Streda 147,85
867888 Veľká Paka Dunajská Streda 115,62
818356 Horný Bar Dunajská Streda 133,01


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood