Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
817511 Horná Potôň Dunajská Streda 105,91
836508 Medveďov Dunajská Streda 112,61
863955 Ňárad Dunajská Streda 107,65
820032 Hubice Dunajská Streda 59,82
826740 Amadeho Kračany Dunajská Streda 110,26
803022 Blahová Dunajská Streda 116,60
828289 Kľučiarove Kračany Dunajská Streda 94,08
800597 Baka Dunajská Streda 107,27
809853 Čiližská Radvaň Dunajská Streda 131,52
860387 Šamorín Dunajská Streda 101,51
863921 Dolné Topoľníky Dunajská Streda 162,94
818330 Bodíky Dunajská Streda 95,07
864731 Trhová Hradská Dunajská Streda 125,35
870269 Vrakúň Dunajská Streda 118,66
843946 Opatovský Sokolec Dunajská Streda 110,75
843300 Okoč Dunajská Streda 112,12
808709 Veľký Meder Dunajská Streda 129,26
814440 Gabčíkovo Dunajská Streda 126,80
811343 Dobrohošť Dunajská Streda 64,56
813834 Malé Blahovo Dunajská Streda 109,46
821802 Dunajský Klátov Dunajská Streda 91,72
816680 Póšfa Dunajská Streda 140,12
842991 Vojtechovce Dunajská Streda 86,43
844284 Vieska Dunajská Streda 93,58
800406 Báč Dunajská Streda 96,23
826758 Kostolné Kračany Dunajská Streda 107,36
842974 Tonkovce Dunajská Streda 68,07
822078 Horné Janíky Dunajská Streda 100,31
831115 Masníkovo Dunajská Streda 130,29
870013 Kyselica Dunajská Streda 55,93
867870 Malá Paka Dunajská Streda 103,86
829986 Heďbeneéte Dunajská Streda 103,45
867951 Veľké Blahovo Dunajská Streda 115,19
817520 Potônske Lúky Dunajská Streda 104,75
844942 Padáň Dunajská Streda 104,49
819557 Dolný Štál Dunajská Streda 123,86
852678 Rohovce Dunajská Streda 159,71
873390 Rastice Dunajská Streda 89,61
864714 Horné Mýto Dunajská Streda 141,11
842958 Eliášovce Dunajská Streda 88,45
845248 Sap Dunajská Streda 92,75
824887 Kľúčovec Dunajská Streda 130,82
861791 Štvrtok na Ostrove Dunajská Streda 91,74
870251 Nekyje na Ostrove Dunajská Streda 123,92
844268 Orechová Potôň Dunajská Streda 107,82
843172 Ohrady Dunajská Streda 114,55
821811 Jahodná Dunajská Streda 84,76
870790 Vydrany Dunajská Streda 121,74
800643 Baloň Dunajská Streda 122,05
860859 Šintava Galanta 80,60
842265 Nové Osady Galanta 99,99
836451 Matúškovo Galanta 221,52 *
809616 Čierna Voda Galanta 117,07
870188 Vozokany Galanta 98,34
811777 Dolná Streda Galanta 101,21
822965 Kajal Galanta 97,48 * *
812293 Dolný Chotár Galanta 104,37
812129 Dolné Saliby Galanta 112,48
827720 Košúty Galanta 101,76
867853 Veľká Mača Galanta 98,39
800058 Abrahám Galanta 84,31
866709 Váhovce Galanta 111,13
845655 Pata Galanta 85,67
838543 Mostová Galanta 96,92
869546 Vinohrady nad Váhom Galanta 76,24
865524 Trstice Galanta 156,40 *
863459 Tomášikovo Galanta 96,78
809764 Čierny Brod Galanta 113,75
814610 Nebojsa Galanta 74,01
863912 Topoľnica Galanta 109,87 * *
814636 Brakoň Galanta 221,12 *
868990 Veľký Grob Galanta 107,74
855375 Horný Čepeň Galanta 177,52 *
860301 Šalgočka Galanta 88,36
818607 Hoste Galanta 90,70
814644 Gáň Galanta 83,05
809802 Ostrov Galanta 99,71
822141 Jánovce Galanta 82,80
822680 Ereč Galanta 95,81
809799 Zúgov Galanta 233,48 *
873098 Zemianske Sady Galanta 81,46
855235 Dolný Čepeň Galanta 177,52 *
855316 Stredný Čepeň Galanta 177,52 *
809772 Heď Galanta 178,38 *
822671 Nová Jelka Galanta 104,46
814539 Hody Galanta 86,90
838551 Šoriakoš Galanta 106,08
835161 Malá Mača Galanta 87,12
850705 Pusté Sady Galanta 87,14
814504 Galanta Galanta 118,81
861014 Šoporňa Galanta 112,32
828106 Kráľov Brod Galanta 122,42 * *
850730 Pusté Úľany Galanta 82,97
868752 Veľké Úľany Galanta 107,13
855251 Sereď Galanta 96,48 * *
855961 Sládkovičovo Galanta 111,66
818178 Horné Saliby Galanta 110,49
822663 Jelka Galanta 101,96
816001 Helcmanovce Gelnica 13,68
858366 Stará Voda Gelnica 34,84 *

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood