Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836052 Rolova Huta Gelnica 35,58 *
852350 Richnava Gelnica 8,35
819441 Hrišovce Gelnica 7,04
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
836044 Margecany Gelnica 16,00
868973 Veľký Folkmar Gelnica 13,00
816035 Henclová Gelnica 5,60
821845 Jaklovce Gelnica 16,00
872547 Závadka Gelnica 21,33
825166 Kojšov Gelnica 14,00
849120 Prakovce Gelnica 35,84 *
824895 Kluknava Gelnica 9,38
856819 Smolnícka Huta Gelnica 17,12 *
837890 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 21,24 *
839299 Nálepkovo Gelnica 17,92
862401 Švedlár Gelnica 12,60
814741 Gelnica Gelnica 9,00
856851 Smolník Gelnica 67,78 *
864064 Trakovice Hlohovec 70,04
862762 Tepličky Hlohovec 42,39
834670 Madunice Hlohovec 55,81
823970 Kľačany Hlohovec 54,42
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 41,05
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 49,01
803553 Bojničky Hlohovec 37,85
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 43,38
875007 Žlkovce Hlohovec 78,76
855472 Siladice Hlohovec 78,23
818259 Horné Trhovište Hlohovec 42,39
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
809411 Červeník Hlohovec 63,40
831379 Leopoldov Hlohovec 40,20
816248 Hlohovec Hlohovec 44,14
854425 Sasinkovo Hlohovec 47,97
836729 Merašice Hlohovec 49,22
861847 Šulekovo Hlohovec 64,39
814024 Dvorníky Hlohovec 48,10
845591 Pastuchov Hlohovec 48,28
848689 Posádka Hlohovec 42,20
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 81,53
851779 Ratkovce Hlohovec 80,77
818313 Horné Zelenice Hlohovec 124,96
862592 Tekolďany Hlohovec 55,53
832065 Lieskovec Humenné 40,00
871508 Vyšný Hrušov Humenné 21,64
850438 Ptičie Humenné 26,87
823627 Karná Humenné 24,24
806218 Brestov Humenné 27,50
833495 Ľubiša Humenné 13,08
865818 Turcovce Humenné 14,95
871303 Vyšná Sitnica Humenné 25,89
806196 Brekov Humenné 19,65
822086 Jankovce Humenné 22,32
872962 Zbudský Rokytov Humenné 23,71
839027 Myslina Humenné 29,14
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
823503 Kamienka Humenné 20,32
853615 Ruská Kajňa Humenné 10,39
825123 Kochanovce nad Laborcom Humenné 27,44
848662 Porúbka Humenné 27,50
856568 Gruzovce Humenné 34,32 *
830445 Lackovce Humenné 25,67
852724 Rohožník Humenné 49,12 *
821551 Jabloň Humenné 60,60 *
827681 Koškovce Humenné 38,69
839485 Nechválova Polianka Humenné 23,01
840807 Nižná Jablonka Humenné 45,94 *
869201 Veľopolie Humenné 16,08
871494 Maškovce Humenné 47,12 *
823317 Hažín nad Cirochou Humenné 26,38
843202 Sopkovce Humenné 27,14 *
838063 Modra nad Cirochou Humenné 21,98
809322 Černina Humenné 26,24
834122 Lukačovce Humenné 24,11
863971 Topoľovka Humenné 30,84
820687 Chlmec Humenné 22,16
850250 Prituľany Humenné 48,03
826871 Košarovce Humenné 25,93
852856 Rovné Humenné 21,11
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
815730 Hankovce Humenné 15,28
840980 Nižné Ladičkovce Humenné 37,64 *
856576 Slovenská Volová Humenné 23,00
872466 Závada Humenné 31,12 *
840904 Nižná Sitnica Humenné 18,41
802140 Baškovce Humenné 15,12
856614 Slovenské Krivé Humenné 36,18 *
843199 Ohradzany Humenné 23,00
823325 Kamenica nad Cirochou Humenné 22,50
853631 Ruská Poruba Humenné 33,68
866253 Udavské Humenné 21,89
822329 Jasenov Humenné 55,07
818852 Hrabovec nad Laborcom Humenné 60,28 *
844985 Pakostov Humenné 17,70
819859 Hrubov Humenné 10,75
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
820369 Humenský Rokytov Humenné 20,00
873675 Zubné Humenné 24,79

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood