Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
836052 Rolova Huta Gelnica 35,58 *
852350 Richnava Gelnica 9,59
819441 Hrišovce Gelnica 8,06
873942 Žakarovce Gelnica 7,00
866342 Úhorná Gelnica 37,36 *
836044 Margecany Gelnica 13,00
868973 Veľký Folkmar Gelnica 11,00
816035 Henclová Gelnica 13,97
821845 Jaklovce Gelnica 13,00
872547 Závadka Gelnica 16,12 *
825166 Kojšov Gelnica 12,00
849120 Prakovce Gelnica 35,84 *
824895 Kluknava Gelnica 11,48
856819 Smolnícka Huta Gelnica 17,12 *
837890 Mníšek nad Hnilcom Gelnica 24,10
839299 Nálepkovo Gelnica 29,33
862401 Švedlár Gelnica 32,11
814741 Gelnica Gelnica 9,00
856851 Smolník Gelnica 67,78 *
864064 Trakovice Hlohovec 73,80
862762 Tepličky Hlohovec 78,66 *
834670 Madunice Hlohovec 61,34
823970 Kľačany Hlohovec 74,15
812170 Dolné Trhovište Hlohovec 90,94 *
821985 Jalšové Hlohovec 86,42 *
812102 Dolné Otrokovce Hlohovec 78,53
803553 Bojničky Hlohovec 41,95
818127 Horné Otrokovce Hlohovec 79,83
875007 Žlkovce Hlohovec 78,12
855472 Siladice Hlohovec 89,09
818259 Horné Trhovište Hlohovec 61,26 *
826235 Koplotovce Hlohovec 72,36 *
809411 Červeník Hlohovec 64,99
831379 Leopoldov Hlohovec 91,88 *
816248 Hlohovec Hlohovec 52,82
854425 Sasinkovo Hlohovec 57,04
836729 Merašice Hlohovec 90,62 *
861847 Šulekovo Hlohovec 76,50
814024 Dvorníky Hlohovec 61,68
845591 Pastuchov Hlohovec 64,25
848689 Posádka Hlohovec 60,12
812200 Dolné Zelenice Hlohovec 88,32
851779 Ratkovce Hlohovec 80,74
818313 Horné Zelenice Hlohovec 87,20
862592 Tekolďany Hlohovec 82,09
832065 Lieskovec Humenné 60,00
871508 Vyšný Hrušov Humenné 19,40
850438 Ptičie Humenné 34,90
823627 Karná Humenné 61,66 *
806218 Brestov Humenné 29,71
833495 Ľubiša Humenné 58,42 *
865818 Turcovce Humenné 30,31
871303 Vyšná Sitnica Humenné 26,94
806196 Brekov Humenné 31,23
822086 Jankovce Humenné 30,77
872962 Zbudský Rokytov Humenné 23,45
839027 Myslina Humenné 42,84
869732 Víťazovce Humenné 46,32 *
823503 Kamienka Humenné 29,81
853615 Ruská Kajňa Humenné 17,01
825123 Kochanovce nad Laborcom Humenné 22,01
848662 Porúbka Humenné 34,35
856568 Gruzovce Humenné 34,32 *
830445 Lackovce Humenné 25,83
852724 Rohožník Humenné 49,12 *
821551 Jabloň Humenné 33,12
827681 Koškovce Humenné 38,57
839485 Nechválova Polianka Humenné 41,02 *
840807 Nižná Jablonka Humenné 45,94 *
869201 Veľopolie Humenné 55,70 *
871494 Maškovce Humenné 17,26
823317 Hažín nad Cirochou Humenné 26,53
843202 Sopkovce Humenné 27,14 *
838063 Modra nad Cirochou Humenné 24,78
809322 Černina Humenné 39,15
834122 Lukačovce Humenné 33,88
863971 Topoľovka Humenné 61,58
820687 Chlmec Humenné 33,87
850250 Prituľany Humenné 49,12 *
826871 Košarovce Humenné 24,28
852856 Rovné Humenné 18,52
872954 Zbudské Dlhé Humenné 48,46 *
815730 Hankovce Humenné 20,17
840980 Nižné Ladičkovce Humenné 37,64 *
856576 Slovenská Volová Humenné 23,01
872466 Závada Humenné 31,12 *
840904 Nižná Sitnica Humenné 25,68
802140 Baškovce Humenné 30,92
856614 Slovenské Krivé Humenné 21,48
843199 Ohradzany Humenné 23,46
823325 Kamenica nad Cirochou Humenné 36,21
853631 Ruská Poruba Humenné 35,70 *
866253 Udavské Humenné 20,43
822329 Jasenov Humenné 59,47
818852 Hrabovec nad Laborcom Humenné 47,68
844985 Pakostov Humenné 26,36
819859 Hrubov Humenné 12,63
871371 Vyšné Ladičkovce Humenné 54,16 *
820369 Humenský Rokytov Humenné 25,22
873675 Zubné Humenné 24,21

«« prvý   « späť   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood