Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
820105 Hudcovce Humenné 28,37
800155 Adidovce Humenné 17,45
871206 Vyšná Jablonka Humenné 32,78 *
845311 Papín Humenné 20,54
992160 Valaškovce-Juh Humenné 65,18 *
879703 Valaškovce-Sever Humenné 65,18 *
992151 Valaškovce-Stred Humenné 65,18 *
872491 Závadka Humenné 16,02
810134 Dedačov Humenné 18,99
820121 Humenné Humenné 23,52
813141 Dubnica nad Váhom Ilava 26,96
850331 Pruské Ilava 26,67
826880 Košeca Ilava 18,36
835552 Malé Košecké Podhradie Ilava 20,35
854751 Sedmerovec Ilava 27,69
803456 Bohunice Ilava 22,89
856215 Slavnica Ilava 19,25
824402 Klobušice Ilava 20,95
837539 Mikušovce pri Pruskom Ilava 15,49
873578 Zliechov Ilava 24,68 *
809438 Červený Kameň Ilava 48,52 *
849430 Prejta Ilava 18,59
865605 Tuchyňa Ilava 14,09
868167 Veľké Košecké Podhradie Ilava 21,14
821187 Ilava Ilava 22,74
826910 Košecké Rovné Ilava 57,28 *
830488 Ladce Ilava 21,41
803600 Bolešov Ilava 22,32
817465 Horná Poruba Ilava 19,93
870641 Vršatské Podhradie Ilava 6,92
826219 Kopec Ilava 57,28 *
825425 Veľký Kolačín Ilava 26,74
813583 Dulov Ilava 35,97
829153 Krivoklát Ilava 9,00
803685 Borčice Ilava 28,75
841757 Nová Dubnica Ilava 36,50 * *
825417 Malý Kolačín Ilava 15,80
823350 Kameničany Ilava 14,55
858803 Stráne pod Tatrami Kežmarok 18,25
834416 Lysá nad Dunajcom Kežmarok 15,56
834734 Majere Kežmarok 23,00
809446 Červený Kláštor Kežmarok 20,10
818941 Hradisko Kežmarok 36,18 *
858871 Strážky Kežmarok 54,35
869937 Vlkovce Kežmarok 21,24 *
815373 Hágy Kežmarok 27,80
872296 Zálesie Kežmarok 12,94 *
835901 Malý Slavkov Kežmarok 43,86
870048 Vojňany Kežmarok 52,82
815951 Havka Kežmarok 38,20
851612 Rakúsy Kežmarok 21,35
844641 Osturňa Kežmarok 15,66 *
822922 Jurské Kežmarok 13,38
822833 Jezersko Kežmarok 41,82 *
833312 Ľubica Kežmarok 27,28 *
800074 Abrahámovce Kežmarok 22,62 *
837750 Mlynčeky Kežmarok 27,74
816884 Holumnica Kežmarok 19,65
807478 Bušovce Kežmarok 31,70
857378 Spišská Belá Kežmarok 37,52
863998 Toporec Kežmarok 30,10
823813 Kežmarok Kežmarok 42,00
831344 Lendak Kežmarok 59,48 *
870447 Vrbov Kežmarok 29,40 *
867837 Veľká Lomnica Kežmarok 43,80
950131 Ruskinovce Kežmarok 36,18 *
836401 Matiašovce Kežmarok 28,28 *
950122 Ľubické Kúpele Kežmarok 34,98 *
821144 Stotince Kežmarok 7,01
866156 Tvarožná Kežmarok 15,00
856550 Slovenská Ves Kežmarok 51,51
857581 Spišská Stará Ves Kežmarok 28,86
847305 Podhorany Kežmarok 19,05
858081 Stará Lesná Kežmarok 24,16 *
873951 Žakovce Kežmarok 30,04
851973 Reľov Kežmarok 24,76
867705 Veľká Franková Kežmarok 33,75
835005 Malá Franková Kežmarok 28,68 *
870765 Výborná Kežmarok 28,10
821136 Majerka Kežmarok 4,50
869929 Vlková Kežmarok 29,94 *
829196 Krížová Ves Kežmarok 50,74
831239 Lechnica Kežmarok 25,67
820385 Huncovce Kežmarok 63,03
857629 Spišské Hanušovce Kežmarok 27,66
836036 Marcelová Komárno 76,65
845663 Patince Komárno 137,42 *
837954 Moča Komárno 86,75
836028 Krátke Kesy Komárno 66,89
828823 Kravany nad Dunajom Komárno 157,06 *
851132 Radvaň nad Dunajom Komárno 64,76
810142 Dedina Mládeže Komárno 169,63
813605 Dulovce Komárno 51,11
824381 Klížska Nemá Komárno 122,03
857238 Sokolce-Turi Komárno 97,90
803359 Bodza Komárno 111,34
832324 Lipové Komárno 125,96
863521 Tôň Komárno 117,88
861073 Šrobárová Komárno 66,22
857246 Sokolce-Lak Komárno 118,10

«« prvý   « späť   2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood