Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.

«« prvý   « späť   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806269 Brestovec Komárno 116,62
803367 Bodzianske Lúky Komárno 95,44
816621 Horné Holiare Komárno 106,87
816612 Dolné Holiare Komárno 100,84
851141 Virt Komárno 73,61
803383 Bohatá Komárno 97,57
864099 Trávnik Komárno 132,79
823384 Kameničná Komárno 109,19
836354 Martovce Komárno 112,19
807079 Búč Komárno 73,50
825581 Kolárovo Komárno 105,54
825883 Komárno Komárno 103,80
839817 Nesvady Komárno 93,51
825671 Vážsky klin Komárno 140,13
849707 Pribeta Komárno 102,31
820423 Hurbanovo Komárno 122,54 *
800503 Bajč Komárno 134,86
873462 Zlatná na Ostrove Komárno 117,96
812536 Svätý Peter Komárno 82,16
843342 Okoličná na Ostrove Komárno 125,81
820881 Chotín Komárno 98,79
809527 Číčov Komárno 112,25
821501 Iža Komárno 159,38 *
873021 Zemianska Olča Komárno 108,93
838080 Modrany Komárno 131,24 *
868132 Veľké Kosihy Komárno 109,40
808679 Čalovec Komárno 107,18
841901 Nová Stráž Komárno 98,45
821241 Imeľ Komárno 81,80
870463 Vrbová nad Váhom Komárno 116,11
838721 Mudroňovo Komárno 90,93
870081 Bátorove Kosihy Komárno 136,22 *
807281 Budulov Košice - okolie 91,80 *
822434 Jasov Košice - okolie 29,86
827622 Košická Polianka Košice - okolie 36,58
807435 Bunetice Košice - okolie 18,96
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
866725 Valaliky Košice - okolie 47,18
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 35,65
803626 Boliarov Košice - okolie 47,44
871699 Dvorníky Košice - okolie 39,24
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
855791 Skároš Košice - okolie 48,11
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 28,77
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 50,84
836567 Medzev Košice - okolie 25,30
861359 Štós Košice - okolie 29,49
867748 Veľká Ida Košice - okolie 42,52
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 43,06
845922 Perín Košice - okolie 42,35
875414 Ružín Košice - okolie 16,12
812935 Drienovec Košice - okolie 33,19
859877 Svinica Košice - okolie 36,19
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
848506 Poproč Košice - okolie 26,93
819107 Milhosť Košice - okolie 59,71
864137 Trebejov Košice - okolie 34,51
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
838730 Mudrovce Košice - okolie 42,15
820954 Chrastné Košice - okolie 43,65
841455 Hosťovce Košice - okolie 43,08
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 44,86 *
845914 Chym Košice - okolie 48,17
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 44,33
815306 Gyňov Košice - okolie 59,52
802565 Belža Košice - okolie 53,97
874060 Ždaňa Košice - okolie 46,93
816060 Herľany Košice - okolie 39,63
803413 Bohdanovce Košice - okolie 45,00
809934 Čižatice Košice - okolie 44,18
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 23,36 *
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 44,10
828238 Kráľovce Košice - okolie 38,92
865460 Trsťany Košice - okolie 40,00
813087 Malá Vieska Košice - okolie 34,02
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 35,21
854328 Byster Košice - okolie 60,80 *
807150 Budimír Košice - okolie 43,78
873977 Žarnov Košice - okolie 30,46
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
809004 Čečejovce Košice - okolie 52,02
810118 Debraď Košice - okolie 31,53
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
830259 Kysak Košice - okolie 31,26
840840 Nižná Myšľa Košice - okolie 50,95
852058 Rešica Košice - okolie 60,08 *
843997 Opiná Košice - okolie 26,81
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 33,11
808750 Čaňa Košice - okolie 53,81
875309 Košické Hámre Košice - okolie 17,32 *
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
845884 Peder Košice - okolie 39,66
842915 Nový Salaš Košice - okolie 36,22
807389 Bukovec Košice - okolie 37,75
808113 Cestice Košice - okolie 81,52 *
851272 Rákoš Košice - okolie 63,52 *
819085 Kechnec Košice - okolie 64,62
835030 Malá Ida Košice - okolie 47,38
847046 Ploské Košice - okolie 33,00
843768 Olšovany Košice - okolie 35,67

«« prvý   « späť   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood