Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..

«« prvý   « späť   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   ďalší »   posledný »»

Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
806269 Brestovec Komárno 126,78
803367 Bodzianske Lúky Komárno 118,34
816621 Horné Holiare Komárno 108,75
816612 Dolné Holiare Komárno 105,83
851141 Virt Komárno 101,65
803383 Bohatá Komárno 116,02
864099 Trávnik Komárno 173,01
823384 Kameničná Komárno 136,63
836354 Martovce Komárno 153,08 *
807079 Búč Komárno 85,81
825581 Kolárovo Komárno 119,97
825883 Komárno Komárno 139,38
839817 Nesvady Komárno 96,71
825671 Vážsky klin Komárno 160,78 *
849707 Pribeta Komárno 108,87
820423 Hurbanovo Komárno 83,23
800503 Bajč Komárno 142,84
873462 Zlatná na Ostrove Komárno 143,34
812536 Svätý Peter Komárno 104,48
843342 Okoličná na Ostrove Komárno 148,24
820881 Chotín Komárno 121,82 *
809527 Číčov Komárno 131,84
821501 Iža Komárno 140,54
873021 Zemianska Olča Komárno 147,90
838080 Modrany Komárno 131,24 *
868132 Veľké Kosihy Komárno 137,42
808679 Čalovec Komárno 132,92
841901 Nová Stráž Komárno 127,25
821241 Imeľ Komárno 104,63
870463 Vrbová nad Váhom Komárno 141,14
838721 Mudroňovo Komárno 78,48
870081 Bátorove Kosihy Komárno 68,70
807281 Budulov Košice - okolie 67,38
822434 Jasov Košice - okolie 35,78 *
827622 Košická Polianka Košice - okolie 43,59
807435 Bunetice Košice - okolie 30,80 *
826049 Komárovce Košice - okolie 89,08 *
866725 Valaliky Košice - okolie 78,27
871231 Vyšná Myšľa Košice - okolie 30,97
803626 Boliarov Košice - okolie 45,20 *
871699 Dvorníky Košice - okolie 43,88
815365 Hačava Košice - okolie 14,20 *
855791 Skároš Košice - okolie 75,34 *
836583 Vyšný Medzev Košice - okolie 19,84 *
871559 Vyšný Lánec Košice - okolie 51,37
836567 Medzev Košice - okolie 67,90 *
861359 Štós Košice - okolie 12,94 *
867748 Veľká Ida Košice - okolie 57,54
856037 Slanské Nové Mesto Košice - okolie 38,37
845922 Perín Košice - okolie 51,65
875414 Ružín Košice - okolie 25,75
812935 Drienovec Košice - okolie 33,72
859877 Svinica Košice - okolie 41,44
827606 Košická Belá Košice - okolie 17,32 *
848506 Poproč Košice - okolie 22,90 *
819107 Milhosť Košice - okolie 73,11
864137 Trebejov Košice - okolie 41,37
820636 Hýľov Košice - okolie 22,30 *
838730 Mudrovce Košice - okolie 49,96
820954 Chrastné Košice - okolie 63,78 *
841455 Hosťovce Košice - okolie 48,78
871486 Vyšný Čaj Košice - okolie 39,64
845914 Chym Košice - okolie 53,15
827649 Vyšný Olčvár Košice - okolie 71,16 *
815306 Gyňov Košice - okolie 80,92 *
802565 Belža Košice - okolie 66,33
874060 Ždaňa Košice - okolie 60,19
816060 Herľany Košice - okolie 49,25
803413 Bohdanovce Košice - okolie 54,40
809934 Čižatice Košice - okolie 44,14 *
841129 Nižný Klátov Košice - okolie 7,46
841471 Turnianska Nová Ves Košice - okolie 48,85
828238 Kráľovce Košice - okolie 43,13
865460 Trsťany Košice - okolie 20,84 *
813087 Malá Vieska Košice - okolie 42,75
813079 Kostoľany nad Hornádom Košice - okolie 42,62
854328 Byster Košice - okolie 60,80 *
807150 Budimír Košice - okolie 42,60
873977 Žarnov Košice - okolie 78,92 *
816574 Hodkovce Košice - okolie 44,68 *
809004 Čečejovce Košice - okolie 56,15
810118 Debraď Košice - okolie 48,46 *
813893 Ďurďošík Košice - okolie 14,00 *
830259 Kysak Košice - okolie 41,31
840840 Nižná Myšľa Košice - okolie 83,70 *
852058 Rešica Košice - okolie 55,31
843997 Opiná Košice - okolie 27,02 *
838322 Moldava nad Bodvou Košice - okolie 25,74 *
808750 Čaňa Košice - okolie 76,28 *
875309 Košické Hámre Košice - okolie 2,47
871222 Vyšná Kamenica Košice - okolie 49,58 *
845884 Peder Košice - okolie 43,90
842915 Nový Salaš Košice - okolie 34,95
807389 Bukovec Košice - okolie 49,51
808113 Cestice Košice - okolie 79,28
851272 Rákoš Košice - okolie 56,33
819085 Kechnec Košice - okolie 78,60 *
835030 Malá Ida Košice - okolie 60,05
847046 Ploské Košice - okolie 37,19
843768 Olšovany Košice - okolie 42,15

«« prvý   « späť   3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13   ďalší »   posledný »»

* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood