Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po opravách evidencie sumárnych údajov vstupujúcich do výpočtu sú platné od 11.09.2019. Katastrálne územia, v ktorých došlo k zmene údaja o obvyklej výške nájomného za rok 2018 po oprave, sú označené červenou hviezdičkou v stĺpci Poznámka. Zverejnené údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2018, uvádzané v období od 30.06.2019 do 10.09.2019, je potrebné považovať za predbežné.


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
813915 Ďurkov Košice - okolie 76,20 *
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 24,66
835137 Malá Lodina Košice - okolie 16,39
802875 Bidovce Košice - okolie 40,38
843041 Obišovce Košice - okolie 35,29
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 45,61
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
838268 Mokrance Košice - okolie 49,95
807486 Buzica Košice - okolie 51,54
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 32,71
853518 Rudník Košice - okolie 29,47
854921 Seňa Košice - okolie 58,71
852899 Rozhanovce Košice - okolie 41,39
866008 Háj Košice - okolie 27,41
845302 Paňovce Košice - okolie 36,41
856002 Slanec Košice - okolie 44,67
853691 Ruskov Košice - okolie 63,98 *
822043 Janík Košice - okolie 65,12 *
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 24,17
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 43,54 *
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 14,72 *
841978 Nováčany Košice - okolie 40,68 *
815691 Haniska Košice - okolie 52,05
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
857220 Sokoľ Košice - okolie 33,74
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 26,41
851639 Rankovce Košice - okolie 47,86 *
856011 Slanská Huta Košice - okolie 32,58
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
823210 Kalša Košice - okolie 39,94
814733 Geča Košice - okolie 53,77
802123 Baška Košice - okolie 45,76
871711 Zádiel Košice - okolie 24,64
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 45,71
820547 Bočiar Košice - okolie 112,66 *
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
819212 Hrašovík Košice - okolie 44,03
841854 Nová Polhora Košice - okolie 37,74
813095 Tepličany Košice - okolie 40,15
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 45,00
841463 Chorváty Košice - okolie 43,53
855987 Slančík Košice - okolie 40,30
803111 Blažice Košice - okolie 74,54 *
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 50,88
866717 Vajkovce Košice - okolie 44,44
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 49,80
871702 Včeláre Košice - okolie 34,25
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 43,24
816078 Žírovce Košice - okolie 34,24
820555 Sokoľany Košice - okolie 53,29
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 33,55
802611 Beniakovce Košice - okolie 39,65
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 32,85
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 45,66
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
877891 Brody Košice I 66,12 *
826952 Letná Košice I 69,70 *
827029 Huštáky Košice I 69,70 *
826928 Stredné Mesto Košice I 69,70 *
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
881171 Nové Ťahanovce Košice I 50,38 *
827312 Severné Mesto Košice I 66,12 *
827444 Kamenné Košice I 66,12 *
823678 Kavečany Košice I 27,22 *
827495 Poľov Košice II 38,27 * *
827142 Luník Košice II 37,72
827428 Myslava Košice II 45,16
827509 Šaca Košice II 52,94 * *
878049 Železiarne Košice II 66,35 * *
827401 Pereš Košice II 70,04 *
833134 Lorinčík Košice II 46,08
827207 Terasa Košice II 70,04 *
881228 Grunt Košice II 49,72 * *
827347 Košická Nová Ves Košice III 52,70 *
827339 Furča Košice III 44,48 *
828416 Krásna Košice IV 48,45 * *
827118 Južné Mesto Košice IV 40,75 * *
827380 Barca Košice IV 47,63 * *
860701 Šebastovce Košice IV 54,42 * *
881406 Nižná Úvrať Košice IV 77,40 *
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
881317 Skladná Košice IV 97,78 *
877999 Jazero Košice IV 74,54 *
818011 Horné Mladonice Krupina 18,81
866482 Uňatín Krupina 28,69
807893 Bzovík Krupina 33,29
836486 Medovarce Krupina 30,00
810622 Devičie Krupina 26,12
854191 Dolné Rykynčice Krupina 42,68 *
828254 Krnišov Krupina 30,67
816973 Hontianske Tesáre Krupina 76,05
830551 Ladzany Krupina 36,42
809047 Čekovce Krupina 21,93
855201 Senohrad Krupina 19,88
812943 Drienovo Krupina 44,94 *
832880 Lišov Krupina 25,58


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky
* údaj o OVN zmenený


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood