Facebook Statistics
Značka Kvality

Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájmu za rok 2021

Údaje o obvyklej výške nájomného za rok 2021 boli určené na základe ustanovení § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ... postupom podľa § 5 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 172/2018 Z.z. Modrá hviezdička v stĺpci Poznámka označuje katastrálne územie, v ktorom bola OVN stanovená podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky č. 172/2018 Z.z..


Číslo katastrálneho územia Katastrálne územie Okres OVN (€/ha) Poznámka
813915 Ďurkov Košice - okolie 37,76
823732 Kecerovské Pekľany Košice - okolie 45,60
835137 Malá Lodina Košice - okolie 25,00
802875 Bidovce Košice - okolie 45,25
843041 Obišovce Košice - okolie 37,98
865508 Trstené pri Hornáde Košice - okolie 56,37
840823 Nižná Kamenica Košice - okolie 55,30 *
838268 Mokrance Košice - okolie 52,22
807486 Buzica Košice - okolie 53,29
866016 Turňa nad Bodvou Košice - okolie 37,99
853518 Rudník Košice - okolie 28,48 *
854921 Seňa Košice - okolie 66,03
852899 Rozhanovce Košice - okolie 44,73
866008 Háj Košice - okolie 40,56
845302 Paňovce Košice - okolie 37,05
856002 Slanec Košice - okolie 41,51
853691 Ruskov Košice - okolie 40,19
822043 Janík Košice - okolie 54,00
867811 Veľká Lodina Košice - okolie 67,70 *
827673 Košický Klečenov Košice - okolie 29,65
871516 Vyšný Klátov Košice - okolie 4,83
841978 Nováčany Košice - okolie 25,00
815691 Haniska Košice - okolie 58,92
860751 Šemša Košice - okolie 52,76 *
873322 Zlatá Idka Košice - okolie 15,00 *
857220 Sokoľ Košice - okolie 42,04
823741 Kecerovský Lipovec Košice - okolie 47,00 *
851639 Rankovce Košice - okolie 46,56
856011 Slanská Huta Košice - okolie 36,75
843857 Opátka Košice - okolie 18,38 *
823210 Kalša Košice - okolie 35,74
814733 Geča Košice - okolie 61,88
802123 Baška Košice - okolie 29,60 *
871711 Zádiel Košice - okolie 31,25
840793 Nižná Hutka Košice - okolie 57,94 *
820547 Bočiar Košice - okolie 112,66 *
875317 Malý Folkmar Košice - okolie 17,32 *
854344 Zdoba Košice - okolie 74,62 *
819212 Hrašovík Košice - okolie 44,99
841854 Nová Polhora Košice - okolie 40,03
813095 Tepličany Košice - okolie 43,34
841064 Nižný Čaj Košice - okolie 47,50
841463 Chorváty Košice - okolie 78,00 *
855987 Slančík Košice - okolie 39,11
803111 Blažice Košice - okolie 66,42
808636 Čakanovce Košice - okolie 50,04 *
825409 Kokšov-Bakša Košice - okolie 62,94
866717 Vajkovce Košice - okolie 43,95
800431 Bačkovík Košice - okolie 39,30 *
841153 Nižný Lánec Košice - okolie 43,74
871702 Včeláre Košice - okolie 39,65
823708 Kecerovské Kostoľany Košice - okolie 63,68
816078 Žírovce Košice - okolie 46,74
820555 Sokoľany Košice - okolie 74,82
871192 Vyšná Hutka Košice - okolie 38,77
802611 Beniakovce Košice - okolie 44,00
870749 Vtáčkovce Košice - okolie 36,39
827631 Nižný Olčvár Košice - okolie 60,66 *
827274 Čermeľ Košice I 55,76 *
877891 Brody Košice I 66,12 *
826952 Letná Košice I 69,70 *
827029 Huštáky Košice I 69,70 *
826928 Stredné Mesto Košice I 69,70 *
827452 Ťahanovce Košice I 50,38 *
881171 Nové Ťahanovce Košice I 50,38 *
827312 Severné Mesto Košice I 66,12 *
827444 Kamenné Košice I 66,12 *
823678 Kavečany Košice I 27,22 *
827495 Poľov Košice II 62,33
827142 Luník Košice II 56,79
827428 Myslava Košice II 58,42 *
827509 Šaca Košice II 60,28
878049 Železiarne Košice II 63,46
827401 Pereš Košice II 70,04 *
833134 Lorinčík Košice II 59,01
827207 Terasa Košice II 70,04 *
881228 Grunt Košice II 56,93
827347 Košická Nová Ves Košice III 52,70 *
827339 Furča Košice III 44,48 *
828416 Krásna Košice IV 56,52
827118 Južné Mesto Košice IV 97,78 *
827380 Barca Košice IV 77,80 *
860701 Šebastovce Košice IV 69,00
881406 Nižná Úvrať Košice IV 77,40 *
827088 Vyšné Opátske Košice IV 77,40 *
881317 Skladná Košice IV 97,78 *
877999 Jazero Košice IV 74,54 *
818011 Horné Mladonice Krupina 29,67
866482 Uňatín Krupina 31,69
807893 Bzovík Krupina 34,31
836486 Medovarce Krupina 59,80 *
810622 Devičie Krupina 28,76
854191 Dolné Rykynčice Krupina 42,68 *
828254 Krnišov Krupina 25,52
816973 Hontianske Tesáre Krupina 67,38 *
830551 Ladzany Krupina 52,08
809047 Čekovce Krupina 29,46
855201 Senohrad Krupina 30,10
812943 Drienovo Krupina 29,36
832880 Lišov Krupina 12,33


* použitý postup stanovenia OVN podľa §5 ods.4 vyhlášky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood