Facebook Statistics
Značka Kvality

OZNAM: Ďalšia zmena v Kalendári veľtrhov a výstav 2013

18-04-2013

Týmto dávame do pozornosti ďalšiu zmenu v Kalendári veľtrhov a výstav 2013, ku ktorej došlo na základe žiadosti Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka, ktorý musel z technických príčin zmeniť termín konania výstavy – Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň. Stanovený bol nový termín výstavy, a to na 7. mája 2013.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood