Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam o vydaní príručky s názvom „Metrológia pri uplatňovaní zásad HACCP“

23-01-2009

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Slovenská legálna metrológia, n.o. s cieľom sumarizovať poznatky a skúsenosti z praxe ako i požiadavky nariadení európskej únie, národnej legislatívy a harmonizovaných noriem z oblasti „potravinového práva“ a metrológie vydala publikáciu s názvom „Metrológia pri uplatňovaní zásad HACCP“.

Táto príručka sa vzťahuje na hlbokozmrazené a mrazené potraviny, vrátane ovocia a zeleniny, rýb, mäsa, hydiny a výrobkov z nich. Jej cieľom je poskytnúť rady všetkým, ktorých sa týka spracovávanie a zaobchádzanie s týmito potravinami pri ich výrobe, uskladňovaní, preprave, distribúcii, predaji a kontrole, aby sa dosiahla ich bezpečnosť a kvalita na požadovanej úrovni pri uplatnení zásad HACCP.

Príručka vychádza z analýzy legislatívy v predmetnej oblasti a ukazuje postupy a odporúčania týkajúce sa výroby, uskladňovania, prepravy, predaja a kontroly týchto potravín.

Z pohľadu definovaných cieľov príručka poskytuje vhodný prehľad úloh, ktoré musia riešiť výrobcovia, prepravcovia, predajcovia a všetci pôsobiaci v potravinovom reťazci.

V prípade záujmu o spomínanú publikáciu Vám uvádzame kontakt na vydavateľa:

Slovenská legálna metrológia, n.o.
Hviezdoslavova 31
974 01 Banská Bystrica
www.slm.sk

Kontaktná osoba za Slovenskú legálnu metrológiu, n.o. je pán Ing. Tomáš Švantner, [email protected], alebo [email protected], tel.: 048 4719 151, alebo 048 4719 122, fax: 048 4719 178


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood