Facebook Statistics

Oznam RO pre IROP

26-03-2021

Riadiaci orgán pre IROP (ďalej ako "ROP pre IROP") oznamuje, že vzhľadom na množiaci sa počet e-mailových a telefonických dopytov od fyzických alebo právnických osôb, ktorí nie sú vo zmluvnom vzťahu s RO pre IROP (napr. dodávatelia a subdodávatelia prijímateľov príspevku a podobne), bude RO pre IROP komunikovať výlučne s prijímateľmi resp. nimi písomne splnomocnenými osobami.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood