Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam: Zmena v Kalendári veľtrhov a výstav 2013

26-08-2013

Týmto dávame do pozornosti ďalšiu zmenu v Kalendári veľtrhov a výstav 2013, ku ktorej došlo na základe žiadosti Zväzu chovateľov  slovenského strakatého dobytka - družstvo, ktoré zmenilo termín Chovateľského dňa hospodárskych zvierat  v Čaklove. Podujatie sa bude  po novom konať dňa 4. októbra 2013.

B. Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike - poľnohospodárske výstavy:

Chovateľský deň hospodárskych zvierat, Čaklov, september 2013

 Zmena termínu: 4. október 2013


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood